Sökning: "teknikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet teknikundervisning.

 1. 1. Tekniklärares attityder till teknikämnet och teknikundervisningen

  Författare :Nordlöf Charlotta; Jonas Hallström; Gunnar Höst; Peter Gustafsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology education; attitudes; technology teachers; self-efficacy; context dependency; teknikdidaktik; teknikundervisning; teknik; attityder; tekniklärare; self-efficacy; kontextberoende;

  Sammanfattning : Skolforskning i allmänhet visar på att läraren är viktig, läraren är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för elevernas framgång. Läraren är betydelsefull både när det gäller elevernas prestationer och deras attityder. LÄS MER

 2. 2. Förskolans teknikundervisning: vad och hur?

  Författare :Pernilla Sundqvist; Peter Gustafsson; Tor Nilsson; Lillvist Anne; Jonas Hallström; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this study was to provide a description of the subject area of tech­nology and the teaching of it in preschool. Three research questions were ad­dressed: 1) What is the content of the subject area of technology in preschool? 2) How do the participants in the study teach technology in preschool? and 3) What aspects of technology does the preschool staff enable the children to learn? The motivation behind the study is the fact that technology is a rela­tively new teaching area in preschool. LÄS MER

 3. 3. Teknikämnets gestaltningar : En studie av lärares arbete med skolämnet teknik

  Författare :Veronica Bjurulf; Bo Dahlin; Jan Schoultz; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology education; enacted and intended curriculum; hidden curriculum; narrative analysis; variation theory; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work; teknikundervisning; manifest- och avsedd läroplan; dold läroplan; narrativ analys; variationsteorin;

  Sammanfattning : The thesis deals with how technology as a school subject is presented to the pupils in the Swedish compulsory school at junior high school level. The main focus is on how teachers work with the subject matter in teaching, which is on the level of the enacted curriculum. LÄS MER

 4. 4. Assidere Necesse Est : Necessities and complexities regarding teachers’ assessment practices in technology education

  Författare :Eva Hartell; Inga-Britt Skogh; Lena Gumaelius; Richard Kimbell; Kay Stables; KTH; []
  Nyckelord :technology education; primary education; assessment; classroom assessment; formative assessment; assessment for learning; self-efficacy; e-portfolio; e-assessment; engineering education; STEM; teknikundervisning; teknikdidaktik; formativ bedömning; bedömning; grundskola; klassrumsbedömning; bedömning för lärande; betyg; vurdering; vurdering for laring; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : This thesis focuses on teachers’ assessment practices in primary and lower secondary schools for technology education (Sv. Teknik). It is grounded in my prior experience as a teacher but also addresses the national and international research fields of technology education and assessment. LÄS MER

 5. 5. The Inefficient Loneliness : A Descriptive Study about the Complexity of Assessment for Learning in Primary Technology Education

  Författare :Eva Hartell; Inga-Britt Skogh; Edvard Norlander; Lena Gumaelius; Pernilla Nilsson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; technology education; assessment; formative assessment; assessment for learning; primary education; teknikundervisning; bedömning; formativ bedömning; bedömning för lärande; individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen; iup; grundskola; vurdering for laring;

  Sammanfattning : This thesis provides findings from a qualitative study that explores the assessment process undertaken by teachers in Swedish primary technology education. The thesis aims to contribute to a deeper understanding of how teachers assess in technology education. LÄS MER