Sökning: "technology teachers"

Visar resultat 1 - 5 av 242 avhandlingar innehållade orden technology teachers.

 1. 1. To know a subject - Teachers' views about the subject of technology : How the subject of technology is described and approached by teachers in the lower secondary school

  Författare :Birgit Fahrman; Inga-Britt Skogh; Lena Gumaelius; Per Norström; Kilbrink Nina; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Technology education; experienced technology teachers; novice technology teachers; compulsory school; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences; Teknik och lärande; Technology and Learning;

  Sammanfattning : For teaching to be successful, teachers must be well-educated and have knowledge in many different fields. With a combination of solid subject knowledge, good teaching skills and the ability to balance these qualities, teachers can support students’ learning. LÄS MER

 2. 2. Tekniklärares attityder till teknikämnet och teknikundervisningen

  Författare :Nordlöf Charlotta; Jonas Hallström; Gunnar Höst; Peter Gustafsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology education; attitudes; technology teachers; self-efficacy; context dependency; teknikdidaktik; teknikundervisning; teknik; attityder; tekniklärare; self-efficacy; kontextberoende;

  Sammanfattning : Skolforskning i allmänhet visar på att läraren är viktig, läraren är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för elevernas framgång. Läraren är betydelsefull både när det gäller elevernas prestationer och deras attityder. LÄS MER

 3. 3. Teknik och genus i skapandet av gymnasieskolans teknikprogram : Översättningar och gränsarbete på tre nivåer

  Författare :Merith Fröberg; Boel Berner; Johanna Esseveld; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary work; curriculum change; gender; technology; technology education; technology programme; translations; upper secondary school; Genus; gränsarbete; gymnasieskola; läroplansförändring; teknik; teknikprogrammet; teknisk utbildning; översättningar; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Under 1990-talet uppmärksammade politiker och tekniskt näringsliv att antaletelever på teknisk gymnasieutbildning hade minskat kraftigt. Detta befarades kunna leda till brist på utbildade tekniker och ingenjörer och i förlängningen äventyra landets ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Training teachers through technology : A case study of a distance-based teacher training programme

  Författare :J. Ola Lindberg; Anders D. Olofsson; Jarl Backman; Elsebeth Korsgaard Sorensen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Edukation; hermeneutics; teacher training; distance education; ICT; learning community; case study.; Education; Pedagogik; case study;

  Sammanfattning : This thesis’ main theme is the relationship between teacher training, distance education, ICT and community. These aspects of an educational practice are conceptualised within a hermeneutical approach as aspects of edukation. The thesis consists of eight articles. LÄS MER

 5. 5. Teachers and computers : Teachers' computer usage and the relationship between computers and the role of the teacher, as described in international research

  Författare :Gunilla Jedeskog; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Actor; compulsory school; computer; information technology; innovation; international research; teacher role; power; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation includes two main works and a comprehensive summary:Jedeskog, G. 1996: Lärare vid datorn. Sju högstadielärares undervisning med datorer 1984-1994. (Teachers at Computers. LÄS MER