Sökning: "intellektuell funktionsnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden intellektuell funktionsnedsättning.

 1. 1. Words Don’t Come Easy : Decoding and Reading Comprehension Difficulties in Adolescents with Intellectual Disability

  Författare :Karin Nilsson; Henrik Danielsson; Åsa Elwér; Stefan Samuelsson; Kate Cain; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Intellectual disability; Decoding; Reading comprehension; Intellektuell funktionsnedsättning; Avkodning; Läsförståelse;

  Sammanfattning : Individuals with intellectual disability (ID) have difficulties with decoding and reading comprehension. However, studies focussing on why these difficulties occur are very sparse, and the existing literature has found conflicting results. LÄS MER

 2. 2. Time to Plan : How to support everyday planning in adolescents with intellectual disability

  Författare :Lisa Palmqvist; Henrik Danielsson; Arne Jönsson; Jerker Rönnberg; Christopher Jarrold; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intellectual disability; everyday planning; executive functions; assistive technologies for cognition; intellektuell funktionsnedsättning; vardagsplanering; exekutiva funktioner; kognitionshjälpmedel;

  Sammanfattning : Children and adolescents with intellectual disability (ID) have difficulties in executive functioning and when coping with everyday planning tasks. However, the literature cannot explain whether individuals with ID perform according to their developmental level or not. LÄS MER

 3. 3. Sysselsättning och social rättvisa : En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

  Författare :Jessica Arvidsson; Magnus Tideman; Stephen Widén; Carin Staland Nyman; Mattias Strandh; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sysselsättning; social rättvisa; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskolan; registerstudie;

  Sammanfattning : Kunskapen om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är begränsad. Varken välfärds- eller forskarsamhället har kunskap om vilken typ av sysselsättning som före detta elever i den svenska gymnasieskolan har efter skoltiden. LÄS MER

 4. 4. Delaktig (även) på äldre dar : Åldrande och delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad

  Författare :Ida Kåhlin; Jan-Erik Hagberg; Anette Kjellberg; Annika Taghizadeh Larsson; Anders Gustavsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Old people; ageing; intellectual disability; participation; group home; Äldre; åldrande; intellektuell funktionsnedsättning; delaktighet; gruppbostad;

  Sammanfattning : Participation of people in all ages is one of the main goals in Swedish disability policy. Despite this, ageing and becoming old with intellectual disability has been given very little attention in policy documents and guidelines regarding support and service provided for this group. LÄS MER

 5. 5. Utbildningssituationen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning : Lärares och föräldrars perspektiv

  Författare :Anna-Lena Andersson; Jenny Wilder; Jonas Almqvist; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inclusive education; transition; students with mild intellectual disability; interview; pedagogical evaluations; teachers; parents; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The goal of the Swedish educational system is to offer all students a meaningful and equal education in an inclusive classroom environment. At the same time there are parallel school systems in Sweden, comprised by the Compulsory School for Students with Intellectual Disability (CSSID) and Compulsory School (CS). LÄS MER