Sökning: "intellektuell funktionsnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden intellektuell funktionsnedsättning.

 1. 1. Sysselsättning och social rättvisa En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

  Detta är en avhandling från Halmstad : Halmstad University Press

  Författare :Jessica Arvidsson; Magnus Tideman; Stephen Widén; Carin Staland Nyman; Mattias Strandh; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sysselsättning; social rättvisa; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskolan; registerstudie;

  Sammanfattning : Kunskapen om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är begränsad. Varken välfärds- eller forskarsamhället har kunskap om vilken typ av sysselsättning som före detta elever i den svenska gymnasieskolan har efter skoltiden. LÄS MER

 2. 2. Delaktig (även) på äldre dar Åldrande och delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ida Kåhlin; Jan-Erik Hagberg; Anette Kjellberg; Annika Taghizadeh Larsson; Anders Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Old people; ageing; intellectual disability; participation; group home; Äldre; åldrande; intellektuell funktionsnedsättning; delaktighet; gruppbostad;

  Sammanfattning : Participation of people in all ages is one of the main goals in Swedish disability policy. Despite this, ageing and becoming old with intellectual disability has been given very little attention in policy documents and guidelines regarding support and service provided for this group. LÄS MER

 3. 3. Utbildningssituationen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning : Lärares och föräldrars perspektiv

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Anna-Lena Andersson; Jenny Wilder; Jonas Almqvist; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inclusive education; transition; students with mild intellectual disability; interview; pedagogical evaluations; teachers; parents; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The goal of the Swedish educational system is to offer all students a meaningful and equal education in an inclusive classroom environment. At the same time there are parallel school systems in Sweden, comprised by the Compulsory School for Students with Intellectual Disability (CSSID) and Compulsory School (CS). LÄS MER

 4. 4. Time to Plan How to support everyday planning in adolescents with intellectual disability

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lisa Palmqvist; Henrik Danielsson; Arne Jönsson; Jerker Rönnberg; Christopher Jarrold; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intellectual disability; everyday planning; executive functions; assistive technologies for cognition; intellektuell funktionsnedsättning; vardagsplanering; exekutiva funktioner; kognitionshjälpmedel;

  Sammanfattning : Children and adolescents with intellectual disability (ID) have difficulties in executive functioning and when coping with everyday planning tasks. However, the literature cannot explain whether individuals with ID perform according to their developmental level or not. LÄS MER

 5. 5. Åldrande hos personer med intellektuell funktionsnedsättning - ur ledares perspektiv

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Maria Johansson; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrundDet har skett en markant ökning av medellivslängden för personer med intellektuell funktions-nedsättning under de senaste decennierna och allt fler uppnår pensionsåldern och hög ålder. Ökningen är ett direkt resultat av medicinska och sociala framsteg. LÄS MER