Sökning: "social rättvisa"

Visar resultat 1 - 5 av 79 avhandlingar innehållade orden social rättvisa.

 1. 1. Sysselsättning och social rättvisa : En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

  Författare :Jessica Arvidsson; Magnus Tideman; Stephen Widén; Carin Staland Nyman; Mattias Strandh; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sysselsättning; social rättvisa; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskolan; registerstudie;

  Sammanfattning : Kunskapen om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är begränsad. Varken välfärds- eller forskarsamhället har kunskap om vilken typ av sysselsättning som före detta elever i den svenska gymnasieskolan har efter skoltiden. LÄS MER

 2. 2. Constructing Transit Corridors : The Politics of Public Transport Policy and Planning in Malmöhus and Skåne 1970-2020

  Författare :Jens Portinson Hylander; Miljö- och energisystem; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Public transport; Rationality; power and politics; Planning theory; policy studies;

  Sammanfattning : Planning local and regional public transport in so-called ’transit corridors’ – i.e., to concentrate infrastructure and resources to few, but more attractive corridors in a city or a region – is commonplace in contemporary public transport planning. This has not always been the case, however. LÄS MER

 3. 3. Rättighet och Rättvisa : Användbarhet av rättighet och rättvisa i sociala projekt

  Författare :Alexandru Panican; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; tvångsvård; feminism; fattigdomsfrågan; narkotikafrågan; kvinnofrågan; socialt arbete; sociala projekt; rättvisa; rättighet; Samhällsvetenskaper;

  Sammanfattning : In the references invoked by a large number of social projects to achieve their goals, one can find rights and justice as central discursive units in a frequently recurring thought model. In several of these projects the result, time after time, is lack of success. LÄS MER

 4. 4. Kritiskt omdöme i samhällskunskap : Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor

  Författare :Malin Tväråna; Inger Eriksson; Johan Sandahl; Jan Löfström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social studies; social science; civics; social science education; fairness; justice; civic reasoning; critical thinking; social science analysis; civic reasoning; teaching and learning; phenomenography; variation theory; intersubjectivity; activity theory; learning study; samhällskunskap; medborgarbildning; samhällskunskapsdidaktik; samhällsanalys; samhällsanalytiskt tänkande; kritiskt tänkande; rättvisa; ämnesdidaktik; didaktik; fenomenografi; variationsteori; intersubjektivitet; verksamhetsteori; learning study; ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik; Teaching and Learning with Specialisation in the Social Sciences Education;

  Sammanfattning : Teachers struggle to design teaching that that will promote students’ social science knowledge in accordance with the citizenship education purpose of the subject. This study aims to expand the knowledge base of social science education by exploring the meaning of, and teaching for, the ability to critically analyse essentially contested value issues, specifically fairness and justice issues, in social science. LÄS MER

 5. 5. Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder : en utopi?

  Författare :Kajsa Jerlinder; Peter Gill; Jerry Rosenqvist; Berth Danermark; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; social justice; recognition; redistribution; dilemma; physical education; inclusion; physical disabilities; teachers; social status; identity; attitudes; Education; Pedagogik; Disability research; Handikappsforskning; Sports; Idrott; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning :  The aim of this thesis is to contribute to the knowledgebase of inclusion and inclusive education and to outline possible consequences that may arise from an educational ideology of inclusion. The thesis describes a potential dilemma that is both theoretical and practical. LÄS MER