Sökning: "gymnasiesärskolan"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet gymnasiesärskolan.

 1. 1. Att vara i särklass : om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan

  Författare :Martin Molin; Lennart Nordenfelt; Anders Gustavsson; Jerry Rosenqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participation; intellectual disability; special education; autonomy; belonging; involvement; specialundervisning; gymnasieskolan; Sverige; personer med funktionshinder; delaktighet; gymnasiesärskolan; utvecklingsstörning; Disability research; Handikappsforskning; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social work;

  Sammanfattning : In the Swedish debate concerning disability issues it has been shown, as in many other countries, that the concept ‘participation’ has been used in a very vague and obscure way. For example, at an ideological level the concept often refers to ‘accessibility’. LÄS MER

 2. 2. Sysselsättning och social rättvisa : En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

  Författare :Jessica Arvidsson; Magnus Tideman; Stephen Widén; Carin Staland Nyman; Mattias Strandh; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sysselsättning; social rättvisa; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskolan; registerstudie;

  Sammanfattning : Kunskapen om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är begränsad. Varken välfärds- eller forskarsamhället har kunskap om vilken typ av sysselsättning som före detta elever i den svenska gymnasieskolan har efter skoltiden. LÄS MER

 3. 3. Skolformens komplexitet : elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan

  Författare :Therése Mineur; Magnus Tideman; Thomas Strandberg; Helena Hemmingsson; Therese Mineur; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pupils with intellectual disability; upper secondary school; special schools; school organization; categorization; Handikappvetenskap; Disability Science; Pupils with intellectual disability;

  Sammanfattning : The Swedish upper secondary education consists of different types of schools. One type of school is the upper secondary for pupils who have assessed as having an intellectual disability. LÄS MER