Sökning: "Lantbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade ordet Lantbruk.

 1. 1. Nova agriculturam emendandi ratio, quam consentiente ampl. Ord. Phil. Ups. sub praesidio celeberrimi viri, Dn. Laurentii Arrhenii [...] pro gradu ad diem I. Junii a. MDCCXXV. in aud. Gustav. majori horis ante meridiem consuetis. Examini publico subjicit Magnus Stridzberg, ... Angermannus

  Författare :Lars Arrhenius; Magnus Stridsberg; Lars Arrhenius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Lantbruk; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jämtelands afradsland ... under professorens Hr. Anders Berchs inseende ... i Upsala afhandlade och ... framgifne den [...] decemb. 1750 af Henning Tideman, Jämtlänninge

  Författare :Anders Berch; Anders Berch; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Agriculture; Alllmän ekonomisk historia; Jämtland; Lantbruk; Sverige; Lantbruksekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Om bya-lag, efter Sveriges lag, med consult. fac. jurid. samtycke, under ... Anders Berchs ... inseende till allment ompröfvande framstäldt, vid kongl. acad. i Upsala, af Herman Lennartson, wärmelänning, uti den större carolinska lärosalen den XV junii MDCCLXV

  Författare :Anders Berch; Herman Lennartson; Anders Berch; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Byalag; Sverige; Lantbruk; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tankar, om undervisning vid landt-bruk. Med ampl. consist. acad. samtycke, under ... Anders Berchs ... inseende vid kongl. högskolan i Upsala utgifne och i Carolinska lärosalen til allmänt ompröfvande framstälte af kongl. stipendiaten Andr. G. Oldberg. Jämtl. den [ ] 1751

  Författare :Anders Berch; Andr. G. Oldberg; Anders Berch; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Lantbruk; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tankar om upodlings möjelighet i Lappmarkerne, med den vidtberömda juridiska facultetens samtycke under [...] Anders Berchs [...] inseende den 31. maji 1760. för midd. uti större Carolinska lärohuset til allmänt ompröfvande yttrade af Carl P. Fjellström vesterbotninge och kongl. stipend

  Författare :Anders Berch; Carl P. Fjellström; Anders Berch; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Lantbruk; Lappland; Sverige; Nyodling; Åkerbruk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER