Sökning: "Lantbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade ordet Lantbruk.

 1. 1. Jämtelands afradsland ... under professorens Hr. Anders Berchs inseende ... i Upsala afhandlade och ... framgifne den [...] decemb. 1750 af Henning Tideman, Jämtlänninge

  Detta är en avhandling från Stockholm, Tryckt hos Lars Salvius 1750

  Författare :Anders Berch; Uppsala universitet.; [1750]
  Nyckelord :Agriculture; Alllmän ekonomisk historia; Jämtland; Lantbruk; Sverige; Lantbruksekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om bya-lag, efter Sveriges lag, med consult. fac. jurid. samtycke, under ... Anders Berchs ... inseende till allment ompröfvande framstäldt, vid kongl. acad. i Upsala, af Herman Lennartson, wärmelänning, uti den större carolinska lärosalen den XV junii MDCCLXV

  Detta är en avhandling från Upsala

  Författare :Anders Berch; Uppsala universitet.; [1765]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Byalag; Sverige; Lantbruk; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tankar, om undervisning vid landt-bruk. Med ampl. consist. acad. samtycke, under ... Anders Berchs ... inseende vid kongl. högskolan i Upsala utgifne och i Carolinska lärosalen til allmänt ompröfvande framstälte af kongl. stipendiaten Andr. G. Oldberg. Jämtl. den [ ] 1751

  Detta är en avhandling från Trykt i Westerås, 1751

  Författare :Anders Berch; Uppsala universitet.; [1751]
  Nyckelord :Lantbruk; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tankar om upodlings möjelighet i Lappmarkerne, med den vidtberömda juridiska facultetens samtycke under [...] Anders Berchs [...] inseende den 31. maji 1760. för midd. uti större Carolinska lärohuset til allmänt ompröfvande yttrade af Carl P. Fjellström vesterbotninge och kongl. stipend

  Detta är en avhandling från I Upsala. [s.n.]

  Författare :Anders Berch; Uppsala universitet.; [1760]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lantbruk; Lappland; Sverige; Nyodling; Åkerbruk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ångermanna hushollning nordan skogen, i ett snilleprof vid kongl. lärohuset i Upsala under ... Anders Berchs öfvervaro föreställd af Jon Boding Danielsson, ångermannländinge. I gustaviska hörehuset then 29 april, år 1747. Första stycket

  Detta är en avhandling från Stockholm tryckt hos Lars Salvius

  Författare :Anders Berch; Uppsala universitet.; [1747]
  Nyckelord :Agriculture; Forests and forestry; Nationalekonomi; Sverige; Ekonomiska förhållanden; Sverige; Skogsbruk; Lantbruk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER