Sökning: "svensk rösträtt"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden svensk rösträtt.

 1. 1. Rösträtt med förhinder : Rösträttsstrecken i svensk politik 1900-1920

  Författare :Ebba Berling Åselius; Anders Berge; Lars I. Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; voting restrictions; disfranchisement; universal suffrage; Swedish political history 1900-1920; democratization; citizenship; women’s suffrage; gender; political mobilization.; History; Historia;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe and analyse the voting restrictions of the Swedish franchise reform of 1909. These restrictions required that the voter should be a male of good repute, who had paid his national and local taxes for three years before the election year, had done his military service, had not been declared incapacitated or bankrupt nor owed society any poor relief. LÄS MER

 2. 2. Fantastiska fröknar : studier av lärarinnegestalter i svensk skönlitteratur

  Författare :Anna Maria Ursing; Malmö högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; kvinnliga lärare i litteraturen; kvinnliga lärare; svensk skönlitteratur;

  Sammanfattning : Giftaslystna guvernanter, profitinriktade pensionföreståndarinnor, flickskolelärarinnor som arbetar för rösträtt, småskollärarinnor som blir överfallna i ensliga skolor på landet, folkskollärarinnor som blir med barn och gymnasielärarinnor som älskar sina elever - i Fantastiska fröknar presenteras en rad olika kvinnoöden, alltifrån Emma Rönnqvist i Fredrika Bremers Presidentens döttrar till Greta Ribe i Björn Ranelids Kvinnan är första könet. Lärarinnan är en kvinna som tidigt träder ut i offentligheten och försörjer sig genom sin kunskap - men hon får lida för det. LÄS MER

 3. 3. Fantastiska fröknar. Studier av lärarinnegestalter i svensk skönlitteratur

  Författare :Anna Maria Ursing; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; literary theory; literature criticism; Women teachers; Swedish ficiton; love; gender; governess; headmistress; girl’s schools; high schools; education history; cultural history; women’s history; General and comparative literature; Fredrika Bremer.; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : This dissertation deals with women teachers in Swedish fiction by both male and female authors in the period from 1830 to 2003. It presents and discusses life narratives of individual fictional teachers in 127 texts. The study is organised chronologically and thematically and includes the historical and cultural framework. LÄS MER

 4. 4. Moderna kvinnor : Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1921 -1933

  Författare :Emma Severinsson; Forskarskolan i historia; []
  Nyckelord :Moderna kvinnor; 1920-tal; femininitet; genushistoria; svenskhet; populärkultur; veckopress;

  Sammanfattning : De moderna kvinnorna med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig igenom 1920-talets nöjesliv är en bild som reproduceras i populärkulturen än idag. Men de moderna kvinnorna sågs i sin samtid inte endast som nöjeslystna kommersiella produkter, utan användes som en arena för att diskutera frågor om nationalitet, rasbiologi, genus, kropp och det moderna samhällets utmaningar. LÄS MER