Sökning: "women’s suffrage"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden women’s suffrage.

 1. 1. Att förhandla sitt medborgarskap : Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Gunnela Björk; Bill Sund; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; citizenship; women s movement; women in local government; women in local politics; social democracy; suffrage; women in trade unions; women s network; philanthropy; Women s Christian Temperance Union; working class women; local history; Örebro; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History;

  Sammanfattning : The dissertation takes its theoretical departure in the concept of citizenship, conceptualised here both as a status, carrying a wide range of rights, and as a practice, involving both obligations and political participation. The investigation focuses on women in local political parties, trade unions, women's organizations for temperance, philanthropy and the franchise, and women's networks in Örebro. LÄS MER

 2. 2. Rösträtt med förhinder : Rösträttsstrecken i svensk politik 1900-1920

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Ebba Berling Åselius; Anders Berge; Lars I. Andersson; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; voting restrictions; disfranchisement; universal suffrage; Swedish political history 1900-1920; democratization; citizenship; women’s suffrage; gender; political mobilization.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe and analyse the voting restrictions of the Swedish franchise reform of 1909. These restrictions required that the voter should be a male of good repute, who had paid his national and local taxes for three years before the election year, had done his military service, had not been declared incapacitated or bankrupt nor owed society any poor relief. LÄS MER

 3. 3. From feminism to class politics the rise and decline of women's politics in Reykjavík 1908-1922

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Auður Styrkársdóttir; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; women; women s movements; women s lists; women in local governments; structured policy approach; neo-institutionalism; patriarchal theories; parties; Reykjavik; Iceland;

  Sammanfattning : The main objective of this dissertation is to seek answers to three questions: 1) Why did it take so much longer for women than men to win the vote? 2) Why did it take women so long to be elected in any numbers to national legislatures?, and 3) What has been the political significance of women's entry into national legislatures? The answers are sought by examining an aspect of the development of parties ignored by most political scientists, namely the relationship between women's suffrage, party politics and patriarchal power. An empirical study on Iceland is used to examine this aspect in detail. LÄS MER

 4. 4. Politikens genusgränser : Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap, 1902-1921

  Detta är en avhandling från Stockholm : Atlas förlag

  Författare :Josefin Rönnbäck; Christina Florin; Kjell Östberg; Lena Wängnerud; [2004]
  Nyckelord :gender; suffrage; franchise; eligibility; political representation; politics; citizenship; democracy; democratization; liberalism; maternalism; nationalism;

  Sammanfattning : This thesis analyses Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (‘The National Association for Women’s Franchise’, LKPR) and its struggle for women’s political rights in Sweden. The suffragists’ struggle is used as a “case study” for the purpose of uncovering the gender boundaries of politics, that is, what was possible in practice and what was considered suitable for men and women to do in politics in the early 20th century. LÄS MER

 5. 5. Nyktra kvinnor : Folkbildare, företagare och politiska aktörer. Vita Bandet 1900-1930

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam Förlag

  Författare :Åsa Bengtsson; Kim Salomon; Hanne Sanders; Irene Andersson; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; White Ribbon; WWCTU; temperance movement; women s movement; philanthropy; adult education; Swedish political history; political innovations; entrepreneurship; process of democratization; Sweden; Vita Bandet; nykterhetsrörelsen; kvinnorörelsen; deokratiseringsprocess; filantropi; folkbildning; politisk innovation; politiskt entreprenörskap; politisk historia; sociala rörelser; WWCTU; White Ribbon;

  Sammanfattning : In this thesis thefemale Christian temperance union the White Ribbon is in focus. The White Ribbon was founded in Stockholm in 1900 and it was part of the international organization World’s Woman’s Christian Temperance Union (WWCTU). LÄS MER