Sökning: "Esbjörn Segelod"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Esbjörn Segelod.

 1. 1. Investeringar i mindre och medelstora tillverkande företag : drivkrafter, struktur, process och beslut

  Författare :Jan Alpenberg; Fredrik Karlsson; Olof Arwidi; Stefan Yard; Esbjörn Segelod; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; small and medium-sized manufacturing companies; contingency factors; super investments; follow-up investments; complement investments; investment-; structure; planning and process; små och medelstora tillverkande företag; superinvesteringar; uppföljningsinvesteringar; investeringar; struktur; planering och beslut; Business studies; Företagsekonomi; Ekonomistyrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : This thesis deals with investment issues in connection to growth and expansion related decision processes in small and medium-sized manufacturing companies. It focuses primarily on the empirical knowledge about the structure of the companies’ investments, the processes involved, and the investment behavior in this type of company. LÄS MER

 2. 2. Strategiska resurser och långvarig lönsamhet : En resursbaserad modell för varaktiga konkurrensfördelar i små tillverkningsföretag

  Författare :Jim Andersén; Esbjörn Segelod; Anders Pehrsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tre stora industriella investeringar

  Författare :Olle Eriksson; Esbjörn Segelod; Bertil Gandemo; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental engineering; Miljöteknik; Energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Four essays on subsidiary evolution : Exploring the antecedents, contexts and outcomes of mandate loss

  Författare :Edward Gillmore; Ulf Andersson; Esbjörn Segelod; Pamela Sharkey Scott; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : The emergence of enhancement or depletion of subsidiary charters is driven by two different types of organizational units and the environment. (1) The parent is ultimately responsible for the establishment of subsidiaries and will greatly impact its evolution by involvement. (2) Evolution is also largely contingent on the subsidiary’s choice. LÄS MER

 5. 5. Hallå! Jag känner mig ensam här! : En studie om studieovana studenters interaktion på ett webbaserat diskussionsforum

  Författare :Marie Mörndal; Esbjörn Segelod; Jan Löwstedt; Stefan Hrastinski; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; diskusssionsforum; distansutbildning; interaktion; Business studies; Företagsekonomi; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organization;

  Sammanfattning : The Internet offers a variety of ways to acquire knowledge. Universities all over the world have embraced the Internet's potential for web-based learning. This development requires new competences for students and teachers. LÄS MER