Sökning: "social barnavård"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden social barnavård.

 1. 1. Ungdomsbehandling : Hemmaplanslösning som idé och praktik

  Författare :Thorbjörn Ahlgren; Verner Denvall; Eva Palmblad; Kerstin Söderholm Carpelan; Eva Palmbad; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialtjänst; Ungdomsvård; öppenvård; social barnavård; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Title: Open-care Treatment of Youth. Home-ground Solutions in Theory and Practice This dissertation is a case study in two parts, which describes how ideas about open-care treatment of youth aged 13-20 years are interpreted and concretized in a local context. The study, i.a. LÄS MER

 2. 2. Uppfostringsanstalten. Om tvång i föräldrars ställe

  Författare :Claes Levin; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Correctional Treatment; Reformatory; Residential Treatment; Treatment Organizations; Juvenile Delinquency; Child Care; Social Institutions; Human Service Organizations; People-Changing Organizations; Treatment; Social changes; Incarceration.; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to find the factors and conditions that generate the success of the reformatory as a social institution and, at the same time, its well-known failure as a treatment organization. I try to understand why organizations like the reformatory exist and what meaning they have in our society. LÄS MER

 3. 3. En riktig familj : Adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975

  Författare :Cecilia Lindgren; Bengt Sandin; Lars Edgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adoption; child’s best interest; family; parenthood; 20th century history; politics; social change; child welfare; familj; föräldraskap; historia; 1900-tal; politik; social förändring; barnavård; Stockholm; adoption; barnets bästa; Family research; Familjeforskning;

  Sammanfattning : When a family comes into existence through adoption, the state has a crucial influence. Adoption therefore gives a unique opportunity to study a societal vision of the good family. That is the point of departure for “A Real Family”. LÄS MER

 4. 4. Lämpliga eller olämpliga hem? : Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet

  Författare :Ann-Sofie Bergman; Roddy Nilsson; Iver Hornemann Møller; Ingrid Söderlind; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; foster family care; foster children; foster parents; child welfare; social work; Sweden; twentieth century; fosterbarnsvård; fosterbarn; fosterföräldrar; familjehem; social barnavård; socialt arbete; Sverige; 1900-talet; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis is about foster family care in Sweden during the 20th century. In the beginning of the century many children lived in foster homes. Because of the law regulating state child care passed in 1926, children’s welfare boards were established in the municipalities. LÄS MER

 5. 5. Barnavårdens institutioner : framväxt, ideologi och struktur

  Författare :Marie Sallnäs; Thomas Lindstein; Gunvor Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; institutionsvård; HVB-hem; social barnavård; samhällsvård; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The study presents an overview of the historical growth and deve-lopment of residential care for children and youth in Sweden as well as an analysis of the present-day structure and organisation. The empirical material consists of official statistics, government reports and data from a questionnaire addressed to all registered residential homes in the child welfare sector at the end of 1995. LÄS MER