Sökning: "Independence"

Visar resultat 1 - 5 av 517 avhandlingar innehållade ordet Independence.

 1. 1. Revisors oberoende

  Författare :Adam Diamant; Claes Norberg; Lars Bo Langsted; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Company law; Bolagsrätt; regulations on auditors independence; corporate law; non-audit services; Company law; Bolagsrätt;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to examine the Swedish regulations concerning auditors’ independence. In the study three questions are analysed. The first question concerns the function of the independence requirements. LÄS MER

 2. 2. Project work, independence and critical thinking

  Författare :Anders Eklöf; Torgny Ottosson; Lars-Erik Nilsson; Per-Olof Erixon; Högskolan Kristianstad; Gothenburg University; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; project work; independence; individualisation; critical thinking; frame analysis; risk; uncertainty; Risk-society; Goffman;

  Sammanfattning : This thesis studies how students do projects in a Swedish upper secondaryschool. The students have to produce products and at the same time provethem self as independent in relation to the teachers, and negotiate therequirements of the project setting and the written instructions within thegroup. LÄS MER

 3. 3. Student nurses in clinical practice : Studies on independence, assessment and performance

  Författare :Anna Löfmark; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Medical sciences; clinical practice; learning factors; student nurse; assessment; performance; knowledge; independence; supervisor; patients needs; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The overall aim of this research project was to describe student nurses' learning during clinicalpractice. One group of students (n= 60) was randomly selected from two colleges and followedduring their three-year nursing education. LÄS MER

 4. 4. Timing parenthood : Independence, family and ideals of life

  Författare :Disa Bergnéhr; Gunilla Halldén; Ann Phoenix; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fertility; postponed parenthood; timing parenthood; family formation; ideals of life; independence; belonging; risk; discourse analysis; focus group method.; fertilitet; uppskjutet barnafödande; tid för föräldraskap; familjebildning; livsideal; oberoende; tillhörighet; risk; diskursanalys; fokusgruppsmetod.; Children; Barn;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete är en kvalitativ studie som behandlar valet att bli förälder. Det som undersöks är svenska unga vuxnas samtal kring när tiden är rätt för att bli förälder, livet som förälder kontra livet utan barn, det ideala livet, det goda föräldraskapet och en bra barndom. LÄS MER

 5. 5. A Right to Self-Determination and a Privilege to Independence : A Legal Assessment of the Prospects for Peace & Security in the Middle East

  Författare :Marie-Hélène Boccara; Jan Klabbers; Karen Knop; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :International law; International Law; Middle East; West Bank; Self-Determination; Independence; Secession; Hohfeld; Rights; Human Rights; Democracy; Folkrätt; Folkrätt; Mellanöstern; Israel; Västbanken; Gazaremsan; Självbestämmanderätt; Privilege; Självständighet; Demokrati; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : This thesis A Right to Self-Determination and a Privilege to Independence: A Legal Assessment of the Prospects for Peace & Security in the Middle East, deals with the concept of self-determination and its application to the Middle East conflict with the “Palestine Question” in its midst. The thesis has two parts, Part I Self-Determination: Revisited Content and New Legal Boundary and Part II The Arab-Israeli Conflict with the respective conclusions and analysis intertwined in the final Chapter 5. LÄS MER