Sökning: "secondary prevention"

Visar resultat 1 - 5 av 155 avhandlingar innehållade orden secondary prevention.

 1. 1. Primary Care as an Arena For Primary, Secondary, and Tertiary Vardiovascular Disease Prevention

  Detta är en avhandling från Ingvar Ovhed, Grytstigen 1, SE-37160 Lyckeby

  Författare :Ingvar Ovhed; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular system; samhällsmedicin; Socialmedicin; Social medicine; primary health care; Opportunistic screening; consultation; primary prevention; secondary prevention; tertiary prevention; hypercholesterolaemia; hypertension; smoking; coronary disease; NIDDM; smoking cessation; awareness; general pract; self-monitoring; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förebyggande av hjärtkärlsjukdom har varit en utmaning för medicinsk forskning under flera decennier. Viktiga frågeställningar om såväl screeningmetodik som risk-faktor intervention söker fortfarande sitt svar och har i sig betydelse för både samhällsmedicin och klinisk verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Margins of Prevention - On Older Adolescents' Positive and Negative Beliefs about Illicit Drug Use

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Patrik Karlsson; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Illicit drugs; adolescents; prevention; margins for change; beliefs; perceptions; expectancies; positive; negative; risk; pleasure; Sweden; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : This study explores older adolescents’ positive and negative beliefs about illicit drug use from a preventive perspective. By positive beliefs is meant positive expectancies and benefit perceptions. By negative beliefs is meant negative expectancies and risk perceptions. LÄS MER

 3. 3. Fear and avoidance in the development of a persistent musculoskeletal pain problem : implications for secondary prevention

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Katja Boersma; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; pain-related fear; fear-avoidance model; back pain; disability; development; exposure; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : This dissertation focused on the role of fear and avoidance in the development of a persistent back pain problem. The first aim of this dissertation was to study when and how cognitive, affective and behavioral factors influence one another in the development of persistent pain and disability. LÄS MER

 4. 4. On secondary prevention after acute coronary syndrome -what, when, and who

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Daniel Huber; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular disease; acute coronary syndrome; secondary prevention; nurse-led; statins; randomized controlled trial.; kardiologi; Cardiology;

  Sammanfattning : BackgroundCardiovascular disease, of which coronary heart disease constitutes the lion’s share, is the leading cause of premature morbidity and mortality worldwide. Management of the condition has evolved rapidly in recent decades, and mortality has more than halved in the western world. LÄS MER

 5. 5. Outcome of Stroke Prevention Analyses Based on Data from Riks-Stroke and Other Swedish National Registers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Signild Åsberg; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Stroke; Epidemiology; Age groups; Risk factors; Atrial fibrillation; Secondary prevention; Anticoagulants; Antiplatelets; Hemorrhage; Mortality.; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore variations in stroke prevention and the effect of prevention on outcome. The studies were based on patients registered in the Swedish Stroke Register between 2001 and 2009 and although used to different extents in each paper, additional information was retrieved through linkage to The National Patient Register, the Cause of Death Register, the Prescribed Drug Register and the Total Population Register. LÄS MER