Sökning: "school radio"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden school radio.

 1. 1. Frisk och stark med skolradion : Pedagogik och retorik i hälsoprogram 1930-1959

  Författare :Titti Forsslund; Karin Stigbrand; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rhetoric; school radio; educational broadcasting; history; pedagogy; health; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the history of the Swedish School Radio Broadcasting service from its start in the end of the 1920s through the 1950s. The focus of the research is radio programmes for health education. LÄS MER

 2. 2. Örats skolning : Radiokonservatoriet och musikbildningsarbetet

  Författare :Ronny Lindeborg; Bengt Olsson; Harald Jørgensen; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; music education; hermeneutics; essentialism; distance education; musical literacy; Music education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation has the main purpose of analysing the biggest single musical educational project in Sweden, so far, Radiokonservatoriet (the Radio Conservatory) from an educational perspective. The project was planned and carried out in 1965–68. This was a time of change in Swedish society. LÄS MER

 3. 3. Vocational skills formation in communities of practice : Experiences from primary school and the informal economy in Tanzania

  Författare :Gunilla Höjlund; Robert Höghielm; Michael Young; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Key words: vocational skills formation; vocationalization; apprenticeship; communities of practice; “legitimate; peripheral participation”; ethnographic approach; primary schooling; informal economy; task; Stadi za Kazi Vocational Skill ; education for self-reliance; boundary objects; artisan; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore the relationship between school and working life in Tanzania; what goes on inside school in relation to what goes on outside. The focus is on vocational skills formation by which is understood the process whereby individuals develop skills necessary for everyday life and gainful employment. LÄS MER

 4. 4. Festligt, folkligt, fullsatt? Offentlig debatt om Historiska museets publika verksamhet från Den Svenska Historien till Sveriges Historia

  Författare :Carl-Johan Svensson; Ulf Zander; Svante Beckman; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The Swedish History Museum; National Historical Museum; Museum of National Antiquities; didactics; history; history culture; mediation of history; public debate; exhibition; ideal; museum; Den Svenska Historien; Kristian Berg; free entry; Sveriges historia;

  Sammanfattning : The thesis concerns public debate on the public activities of The Swedish History Museum (Historiska museet) in Stockholm between the years 1992 and 2011. Moreover, the thesis contribute with knowledge on how basic didactic questions regarding a single national museum has been answered in the public debate over time. LÄS MER

 5. 5. Globala tider : om deadlines och kunskapsintegration i komplexa utvecklingsprojekt

  Författare :Jonas Söderlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :projektledning; temporär organisation; deadline; produktutveckling; kunskap kunskapsintegration; abduktion; Ericsson; Volvo; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Komplexa utvecklingsprojekt ställer utmanande krav på effektiv kunskapsintegration mellan funktionsområden för att dels uppnå ett välintegrerat system, dels för att hantera krävande tidplaner. Uppsatsen söker med detta som utgångspunkt skapa fördjupad förståelse av 'deadlinens' och 'kunskapsintegrationens' innebörd och betydelse i dessa sammanhang. LÄS MER