Sökning: "royal funerals"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden royal funerals.

 1. 1. Ceremoniernas makt : Maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Malin Grundberg; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Early modern history; the Vasa period; royal ceremonies; coronations; royal funerals; ritual; rites of passage; ritual interaction; gender; masculinity; femininity; unmanliness; state formation; power legitimation; invented tradition; Gustav Vasa; Erik XIV; Johan III; Gustav II Adolf; Queen Kristina; Karl X Gustav; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation studies the royal ceremonies of the Vasa era in Sweden. The ceremonies connected with two Swedish monarchs – Erik XIV and Queen Kristina – is examined. From the sixteenth century I study Gustav Vasa’s funeral 1560, Erik XIV’s coronation 1561, Erik’s deposition 1568/69 and his brother Johan’s coronation 1569. LÄS MER

 2. 2. Gustav Düben at Work : Musical Repertory and Practice of Swedish Court Musicians, 1663-1690

  Detta är en avhandling från Uppsala

  Författare :Maria Schildt; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with musical transfer in seventeenth-century northern Europe, and in particular the repertory and the musical practice of the musicians of the Swedish royal court during the period of the tenure of Gustav Düben as court chapel master (1663–1690). The starting point of and the precondition for the study is provided by the extensive musical collection, the Düben Collection, held by Uppsala University library: the remnants of the music library of the Düben family of whom four were Swedish court chapel masters. LÄS MER