Sökning: "Lars Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 61 avhandlingar innehållade orden Lars Berglund.

 1. 1. Counterpoint and Partimento : Methods of Teaching Composition in Late Eighteenth-Century Naples

  Författare :Peter van Tour; Lars Berglund; Robert Gjerdingen; Lars Dr.; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; eighteenth-century music; Naples; conservatories; counterpoint; composition; compositional theory; improvisation; partimento; solfeggio; basso seguente; choral fugue; Francesco Durante; Leonardo Leo; Nicola Sala; Fedele Fenaroli; Musikvetenskap; Musicology; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : During the second half of the eighteenth century, the city of Naples had three music conservatories: the Conservatorio di Santa Maria di Onofrio, the Conservatorio di Santa Maria di Loreto, and the Conservatorio di Santa Maria della Pietà de’ Turchini. Through disciplines such as solfeggio, partimento, and counterpoint, the students at these institutions received highly professional training in singing, instrumental playing, and composition. LÄS MER

 2. 2. On the Prediction of Warfarin Dose

  Författare :Niclas Eriksson; Mia Wadelius; Lars Wallentin; Lars Berglund; Patrik Magnusson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Warfarin; pharmacogenetics; prediction models; Dosing algorithm; GWAS; VKORC1; CYP2C9; Clinical Pharmacology; Klinisk farmakologi;

  Sammanfattning : Warfarin is one of the most widely used anticoagulants in the world. Treatment is complicated by a large inter-individual variation in the dose needed to reach adequate levels of anticoagulation i.e. INR 2. LÄS MER

 3. 3. Dimensional Stability of Paper : Influence of Fibre-Fibre Joints and Fibre Wall Oxidation

  Författare :Per A. Larsson; Lars Wågberg; Mikael Lindström; Lars Berglund; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cellulose and paper engineering; Cellulosa- och pappersteknik;

  Sammanfattning : Papper är ett mycket mångsidigt material. Trots detta finns det ett flertal egenskaper som begränsar papperets användbarhet. Ett av de större problemen med cellulosa- och lignocellulosafibrer är att de sänker sin fria energi genom att sorbera vatten, och denna sorption förändrar papperets dimensioner. LÄS MER

 4. 4. Studies on pyruvate kinases

  Författare :Lars Berglund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Transport in the foeto-maternal unit : a methodological study in the rhesus monkey using positron emission tomography

  Författare :Lars Berglund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER