Sökning: "Gustav Vasa"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Gustav Vasa.

 1. 1. Gustav Vasa och Europa : svensk handels- och utrikespolitik 1534-1557

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sven Lundkvist; Uppsala universitet.; [1960]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ceremoniernas makt : Maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Malin Grundberg; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Early modern history; the Vasa period; royal ceremonies; coronations; royal funerals; ritual; rites of passage; ritual interaction; gender; masculinity; femininity; unmanliness; state formation; power legitimation; invented tradition; Gustav Vasa; Erik XIV; Johan III; Gustav II Adolf; Queen Kristina; Karl X Gustav; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation studies the royal ceremonies of the Vasa era in Sweden. The ceremonies connected with two Swedish monarchs – Erik XIV and Queen Kristina – is examined. From the sixteenth century I study Gustav Vasa’s funeral 1560, Erik XIV’s coronation 1561, Erik’s deposition 1568/69 and his brother Johan’s coronation 1569. LÄS MER

 3. 3. Kalmar under Gustav Vasa och hans söner

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Sven Lilja; Stockholms universitet.; [1983]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : The town of Kalmar in the sixteenth century was characterised by a functional dualism. As an important foreign trade-centre it was linked to the expanding northern European' market. It was also a strategic military centre and the residential seat of the regional administration in the south-eastern part of Sweden. LÄS MER

 4. 4. Studier rörande Stockholms historia under Gustav Vasa

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ivar Hæggströms boktr

  Författare :Ingvar Peterzén; Stockholms högskola.; [1945]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Stora Kopparberget under medeltiden och Gustav Vasa

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms högskola

  Författare :Tom Söderberg; Stockholms högskola.; [1932]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER