Sökning: "Malin Grundberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Malin Grundberg.

  1. 1. Ceremoniernas makt : Maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier

    Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

    Författare :Malin Grundberg; Stockholms universitet.; [2005]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Early modern history; the Vasa period; royal ceremonies; coronations; royal funerals; ritual; rites of passage; ritual interaction; gender; masculinity; femininity; unmanliness; state formation; power legitimation; invented tradition; Gustav Vasa; Erik XIV; Johan III; Gustav II Adolf; Queen Kristina; Karl X Gustav; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

    Sammanfattning : This dissertation studies the royal ceremonies of the Vasa era in Sweden. The ceremonies connected with two Swedish monarchs – Erik XIV and Queen Kristina – is examined. From the sixteenth century I study Gustav Vasa’s funeral 1560, Erik XIV’s coronation 1561, Erik’s deposition 1568/69 and his brother Johan’s coronation 1569. LÄS MER