Sökning: "protein microarrays"

Visar resultat 1 - 5 av 106 avhandlingar innehållade orden protein microarrays.

 1. 1. Validation of antibodies for protein profiling : A study using immunohistochemistry on tissue microarrays

  Författare :Linda Paavilainen; Fredrik Pontén; Ola Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; antibody validation; monospecific antibodies; protein profiling; immunohistochemistry; tissue microarrays; western blot; fixatives; Pathology; Patologi; Pathology; patologi;

  Sammanfattning : The field of proteomics has rapidly expanded due to the completion of the human genome sequence. This thesis validates affinity-purified monospecific antibodies of polyclonal origin, for protein profiling in a broad spectrum of normal tissues and cells. LÄS MER

 2. 2. Protein microarrays for validation of affinity binders

  Författare :Mårten Sundberg; Peter Nilsson; Jochen Schwenk; Anders Isaksson; Afshin Ahmadian; KTH; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Microarray; protein; antibody; antigen; affinity; validation;

  Sammanfattning : Is specificity an important issue regarding affinity reagents? What about the validation of affinity reagents today, is it good enough? This depends on the application and the producer of the reagent. Validation should be the most important marketing argument that can be found. LÄS MER

 3. 3. Microfluidic Methods for Protein Microarrays

  Författare :Michael Hartmann; Johan Roeraade; Mike Taussig; KTH; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Analytical chemistry; Analytisk kemi;

  Sammanfattning : Protein microarray technology has an enormous potential for in vitro diagnostics (IVD)1. Miniaturized and parallelized immunoassays are powerful tools to measure dozens of parameters from minute amounts of sample, whilst only requiring small amounts of reagent. LÄS MER

 4. 4. Protein Microarray Chips

  Författare :Goran Klenkar; Bo Liedberg; Brian MacCraith; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Microarray; biosensor; biomolecular interaction; narcotics detection; imaging ellipsometry and surface plasmon resonance; Molecular biophysics; Molekylär biofysik;

  Sammanfattning : Livet tas för givet av de flesta. Det finns däremot många som ägnar stora delar av sitt liv för att försöka lösa dess mysterier. En del av lösningen ligger i att förstå hur alla molekyler är sammanlänkade i det gigantiska nätverk som definierar den levande organismen. LÄS MER

 5. 5. Fluorescence-based ligand assays for protein detection using affibody affinity proteins

  Författare :Björn Renberg; Amelie Eriksson Karlström; Per-Åke Nygren; Jörg Hoheisel; KTH; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Affibody molecules; biosensors; FRET; immobilisation; solid-phase synthesis; protein microarrays; Biochemistry; Biokemi;

  Sammanfattning : The detection and quantification of biomolecules, and proteins in particular, are of great interest since these molecules are of fundamental importance to our well-being. Body fluids, as for instance human blood, are well suited for sampling of protein levels. LÄS MER