Sökning: "nonviolence"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet nonviolence.

 1. 1. Ickevåldsaktion: en social praktik av motstånd och konstruktion Nonviolent Action - A Social Practice of Resistance and Construction

  Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Peace and Development Research, Göteborg University

  Författare :Stellan Vinthagen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociology; forms of action and rationality; Jürgen Habermas; Mohandas K. Gandhi; Gene Sharp; nonviolence; nonviolent action; civil disobedience; concepts of nonviolence; nonviolent movements; power; nonviolent pragmatism; nonviolent resistance; nonviolent construction; nonviolent training; dialogue facilitation; utopian enactment; normative regulation; power breaking;

  Sammanfattning : This research project is a conceptual exploration of a specific social phenomenon - nonviolent action. Within the discipline of peace and development studies the dissertation explores how peace with peaceful means is possible to conceptualize. LÄS MER

 2. 2. Violence Prevention and Conflict Resolution: A Study of Peace Education in Grades 4-6

  Detta är en avhandling från Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö

  Författare :Karin Utas Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; violence prevention; socialization; school children; role-playing; peace education; nonviolence; human relations; culture of peace; Basic human needs; conflict resolution; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; non-violence; education; peace; social integration;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att förebygga våld och hantera konflikter konstruktivt: En studie i fredsundervisning i årskurs 4–6.... LÄS MER