Sökning: "naturvetenskap lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 137 avhandlingar innehållade orden naturvetenskap lärande.

 1. 1. Children’s early mathematics learning and development : Number game interventions and number line estimations

  Författare :Jessica Elofsson; Ulf Träff; Joakim Samuelsson; Stefan Gustafson; Camilla Björklund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics learning and development; number knowledge and skills; intervention; number games; number line estimation; representations of number; lärande och utveckling i matematik; numeriska kunskaper och färdigheter; intervention; numeriska spel; skattningar av tal på tallinjer; representationer av tal.;

  Sammanfattning : Children’s early mathematics learning and development have become a topic of increasing interest over the past decade since early mathematical knowledge and skills have been shown to be a strong predictor of later mathematics performance. Understanding how children develop mathematical knowledge and skills and how they can be supported in their early learning could thus prove to be a vital component in promoting learning of more formal mathematics. LÄS MER

 2. 2. Inget klöver utan matematik : En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv

  Författare :Karolina Muhrman; Per Andersson; Song-ee Ahn; Viveca Lindberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics; vocational education; work life; curriculum; agriculture; curriculum theory; educational code; ethno-mathematics; Matematik; yrkesutbildning; yrkesliv; läroplan; lantbruk; läroplansteori; pedagogisk kod; transformeringsarena; etnomatematik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för aspekter som inverkar på relationen mellan yrkeselevers kunskaper och de kunskaper som behövs i yrkeslivet. Detta görs genom att undersöka olika aktörers perspektiv på yrkeslivets behov av  matematikkunskaper, matematikundervisning på yrkesprogram och utformningen av läroplanen Gy11. LÄS MER

 3. 3. Improving IT Integration for Higher Education Institutional Performance : Towards a Contextualised IT-Institutional Alignment Model

  Författare :Jean Claude Byungura; Henrik Hansson; Ulf Olsson; Masengesho Kamuzinzi; Jimmy Jaldemark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; IT integration; IT alignment; Alignment practices; Design science research; Innovation diffusion; Technology adoption; Institutional performance; Higher education; Artefact Evaluation; data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences;

  Sammanfattning : The integration of information technology (IT) into service delivery is currently seen as an innovative strategy to support the modernising of universities worldwide. However, in some institutions in developing countries, including Rwanda, IT has failed to add the intended value to university services, despite huge associated investments in IT. LÄS MER

 4. 4. Attention and Learning through the Eyes of the Emotional Brain

  Författare :Manuel Oliva; Kognitionsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The present thesis consists of four articles that address cognitive-emotional interactions as measured through eye movements and pupil dilation.Social facilitation-inhibition is an effect that describes changes in performance (enhancement or impairment) when individuals complete tasks in social presence compared to when they perform the same tasks in solitary conditions. LÄS MER

 5. 5. Learning Computing at University: Participation and Identity : A Longitudinal Study

  Författare :Anne-Kathrin Peters; Arnold Neville Pears; Anders Berglund; Anna Eckerdal; Lars Ulriksen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; computing education research; engineering education research; computer science; higher education; engagement; diversity; equity; gender; competencies; culture; longitudinal; identity; participation; power; agency; uniformity; communities of practice; social theory of learning; phenomenography; student reflections; Datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik; Computer Science with specialization in Computer Science Education Research;

  Sammanfattning : Computing education has struggled with student engagement and diversity in the student population for a long time. Research in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education suggests that taking a social, long-term perspective on learning is a fruitful approach to resolving some of these persistent challenges. LÄS MER