Sökning: "Mikael Jensen"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Mikael Jensen.

 1. 1. Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet, Kollegium SSKK11

  Författare :Mikael Jensen; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kognition; låtsaslek; lärande; Humaniora med inriktning mot lärarprofessionen;

  Sammanfattning : What kind of cognitive capacity must a human child develop to be able to join pretend play? This is the main question of the dissertation. To get a fair answer a great part of the background discusses what pretend play and human cognition is. Homo sapiens sapiens seems to be the only now living animal that is capable of pretense. LÄS MER

 2. 2. Tunga joners energiförlust och spårbildning i fotografisk kärnemulsion

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet, Kollegium SSKK11

  Författare :Mikael Jensen; [1975]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 3. 3. Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier Cognitive development and the mysteries of pretend play

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Mikael Jensen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pretense; play signals; play objects; play acts; intentionality; representations; social cognition;

  Sammanfattning : What kind of cognitive capacity must a human child develop to be able to join pretend play? This is the main question of the dissertation. To get a fair answer a great part of the background discusses what pretend play and human cognition is. Homo sapiens sapiens seems to be the only now living animal that is capable of pretense. LÄS MER

 4. 4. Lärande och låtsaslek - ett kognitionsvetenskapligt utvecklingsperspektiv

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Mikael Jensen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Regulator; Imitation; Social aktivitet; Leksignal; Lekhandling; Transfer;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats är en tvärvetenskaplig undersökning kring lärandets relation till låtsaslek. Ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv är förmågan att låtsas något av en gåta. Därför är det särskilt intressant att undersöka hur barnet kan nå denna förmåga. LÄS MER

 5. 5. The expression and molecular functions of LRIG proteins in cancer and psoriasis

  Detta är en avhandling från Umeå : Print och Media

  Författare :Terese Karlsson; Håkan Hedman; Mikael Johansson; Roger Henriksson; Kim Jensen; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LRIG1; LRIG2; LRIG3; LMO7 lung cancer; glioma; psoriasis; onkologi; Oncology;

  Sammanfattning : The leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains (LRIG) family consists of three integral membrane proteins that are important in human cancer. LRIG1 is a negative regulator of growth factor signaling. Its expression is associated with longer survival in several cancer types, and the gene has been shown to function as a tumor suppressor. LÄS MER