Sökning: "critical digital literacy"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden critical digital literacy.

 1. 1. Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet

  Författare :Lisa Molin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; kritiskt digitalt textarbete; critical digital literacy; digitala och multimodala texter; lärande; klassrum; digitalisering; critical digital literacy work; digital-multimodal texts; learning; classrooms; digital technologies;

  Sammanfattning : Increasingly sophisticated technologies are expanding opportunities to create, use and share digital and multimodal texts based on different perspectives and motives. Among the prerequisites for participating actively in a democratic society is adopting an analytical and reflective approach towards texts – that is, developing critical digital literacy. LÄS MER

 2. 2. I samspel med digitala medier : Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker

  Författare :Kristina Walldén Hillström; Ann-Carita Evaldsson; Jakob Cromdal; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :access strategies; children´s agency; digital media; interaction; literacy; preschool; tablet computers; video ethnography;

  Sammanfattning : This dissertation explores the interaction between preschool children, preschool teachers and digital media in the Swedish preschool. The analysis focuses on children’s participation in activities involving digital media, as well as how digital media is integrated into children’s everyday activities at preschool. LÄS MER