Sökning: "Imitation"

Visar resultat 1 - 5 av 100 avhandlingar innehållade ordet Imitation.

 1. 1. Begreppsutveckling, genom imitation, generell assimilation och differentiering. : Hur studenters uppfattningar förändras över tid i en akademisk utbildning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska Institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Gunilla Petersson; Kerstin Bergqvist; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alternativa referensramar; begreppsförändring; högre utbildning; läkarutbildning; sjuksköterskeutbildning; intentionell analys; alternative framework; cognitive development; conceptual change; general assimilation; imitation; differentiation; higher education; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att förklara hur begreppsutvecklingsprocessen kan beskrivas i ett konstruktivistiskt perspektiv hos studenter i akademiska utbildningar. De akademiska utbildningarna som ingår i studien är läkar- och sjuksköterskeutbildningen. LÄS MER

 2. 2. Imitation och omtolkning : entreprenörers identifieringsprocesser ur ett genusperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jaana Kurvinen; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; Gender; Identification; Social Construction; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Imitation och omtolkning Entreprenörers identifieringsprocesser ur ett genusperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Jaana Kurvinen; Svante Brunåker; Kerstin Nilsson; Malin Tillmar; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; Gender; Identification; Social Construction; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This study deals with the issue of entrepreneurship and gender. A central part is to understand how entrepreneurial opportunities and identities are constructed and linked to each other. The aim is to increase our understanding about entrepreneurial processes, identification and role creation. LÄS MER

 4. 4. Invention och imitation : studier i den dekorativa utsmyckningen av Tessinska palatsets paradvåning

  Detta är en avhandling från Stockholms universitet

  Författare :Agneta Laine; [1972]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The Regulation of Rule-Following Imitation and Soft Regulation in the European Union

  Detta är en avhandling från Stockholm : School of Business, Stockholm University

  Författare :Jenny Svensson; Bengt Jacobsson; Modell Sven; Anders Ivarsson Westerberg; Erik Albaek; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; soft regulation; imitation; international organisations; EU enlargement; public administration; Twinning; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Present times are sometimes referred to as "the golden era of regulation", as more and more areas of social life are regulated. But regulation is not only increasing; it is also changing. New regulators are emerging, and they are issuing new kinds of rules. LÄS MER