Sökning: "vetenskap om hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden vetenskap om hållbar utveckling.

 1. 1. Offentliga storkök i det gröna folkhemmet diffrakterade berättelser om hållbar utveckling

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Sara Alander; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : Det är nu 20 år sedan Brundtlandskommissionens rapport kom ut, och begreppet hållbar utveckling fick sin stora spridning och inter¬nationella uppmärksamhet. Nu, våren 2007, är begreppet inte omdiskuterat på samma sätt som det en gång var, idag är det i stället begrepp som ”klimathotet” som debatteras och får rubriker. LÄS MER

 2. 2. Learning-by-modeling Novel Computational Approaches for Exploring the Dynamics of Learning and Self-governance in Social-ecological Systems

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Emilie Lindkvist; Maja Schlüter; Jon Norberg; Örjan Ekeberg; James Dyke; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Complex adaptive systems; Renewable resources; Adaptive management; Small-scale fisheries; Artificial intelligence; Reinforcement learning; Agent-based modeling; agent-baserade modeller; artificiell intelligens; social-ekologiska system; komplexa adaptiva system; förnyelsebara naturresurser; adaptiv förvaltning; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : As a consequence of global environmental change, sustainable management and governance of natural resources face critical challenges, such as dealing with non-linear dynamics, increased resource variability, and uncertainty. This thesis seeks to address some of these challenges by using simulation models. LÄS MER

 3. 3. Between roving and stewarding marine environments : Practices and development of Swedish coastal fisheries in the Baltic Sea

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

  Författare :Emma Björkvik; Wijnand Boonstra; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Stewardship; fishing practices; sustainable development; coastal fisheries; Baltic Sea; fishers’ behavior; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : Whether and how capture fisheries can increase catches and be sustainable at the same time i sa pertinent question for fisheries in the Global North. To ensure sustainable development of these fisheries, it is essential for fisheries management to pay attention to fishers’ behavior. LÄS MER

 4. 4. Stewardship in Swedish Baltic small-scale fisheries A study on the social-ecological dynamics of local resource use

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

  Författare :Emma Björkvik; Wiebren J. Boonstra; Thorsten Blenckner; Jonas Hentati-Sundberg; McCay Bonnie; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; case study research; local ecological knowledge; marine environments; practice; semi-structured interviews; small-scale fisheries social-ecological system; social-ecological traps; structuration theory; traditional ecological knowledge; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : Sustainability scholars frequently advocate for stewardship as a strategy to foster sustainable development. Stewardship broadly refers to the wise and responsible use of nature, and is considered necessary to ensure the long-term wellbeing of humans and that of life in general. LÄS MER

 5. 5. Multi-level Interactions between Fisheries and Trade Modeling intertwined social-ecological systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Laura G. Elsler; Schlüter Maja; Florian Diekert; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; multi-level interactions; social-ecological model; trade relationships; complexity; inequality in fisheries; fisheries sustainability; seafood trade; international markets; fisheries collapse; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : Sustainable and equitable fisheries are central for addressing the challenges of the UN Sustainable Development Goal 14: Life Below Water. International trade, once presented by Walrasian economists as a panacea for fisheries development, has not markedly decreased poverty and has been related to the overexploitation of marine species. LÄS MER