Sökning: "process control"

Visar resultat 1 - 5 av 2504 avhandlingar innehållade orden process control.

 1. 1. Relay Feedback and Multivariable Control

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Författare :Karl Henrik Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; robotics; Automation; Frequency methods; Process control; Sequential control; Automatic tuning; Control education; Laboratory process; Performance limitations; Decentralized control; Multivariable zero; Multivariable systems; Hybrid control; Nonlinear dynamics; Limit cycles; Oscillations; Relay feedback; Sliding modes; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Återkoppling är en fundamental princip inom reglertekniken. Genom att mäta vissa variabler kan andra påverkas så att ett system uppför sig på önskat vis. Denna doktorsavhandling behandlar två typer av återkoppling: reläåterkoppling och flervariabel återkoppling. LÄS MER

 2. 2. Tools for Autonomous Process Control

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Författare :Anders Wallén; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sequential control; software architectures; fast set point response; spectral estimation; frequency domain identification; relay feedback; non-linear system identification; Autonomous Control; Process Control; Grafcet; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : There is an ongoing trend towards higher automation level in process control systems. The purpose of a plant is to manufacture some product at a high production rate with a consistent quality, while minimizing the use of resources in terms of energy consumption, raw material and labor. LÄS MER

 3. 3. Ammonium Feedback Control in Wastewater Treatment Plants

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Linda Åmand; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; aeration control; ammonium feedback control; biological nitrogen removal; full-scale experiments; gain scheduling control; PI control; process control; repetitive control; wastewater treatment; Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik; Electrical Engineering with specialization in Automatic Control;

  Sammanfattning : The aeration process is often the single largest consumer of electricity in a wastewater treatment plant. Aeration in biological reactors provides microorganisms with oxygen which is required to convert ammonium to nitrate. Ammonium is toxic for aqueous ecosystems and contributes to eutrophication. LÄS MER

 4. 4. Modeling, Control and Optimization of a Plate Reactor

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Staffan Haugwitz; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; mid-ranging control; transition control; start-up; exothermic reaction; chemical reactor; modeling; process control; optimization; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En ny typ av reaktor för kemikalie och läkemedelsproduktion är under utveckling av Alfa Laval AB, ett svenskt företag som är en världsledande tillverkare av värmeväxlare. Den nya reaktortypen, som kallas för plattreaktor, kombinerar den höga värmeöverföringsförmågan från plattvärmeväxlaren med den effektiva mikro-mixningen av kemikalier som är typisk för en mikro-reaktor, därav namnet plattreaktor. LÄS MER

 5. 5. Modeling and Control of the Paper Machine Drying Section

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Ola Slätteke; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reglerteknik; robotteknik; Automatiska system; Moisture control; Paper-making; Pressure control; Predictive Control; Mid-ranging Control; Wood; Drying Section Modeling; Automation; control engineering; robotics; pulp and paper technology; Pappers- och massateknik;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is modeling and control of the last part of the paper machine - the drying section. Paper is dried by letting it pass through a series of steam heated cylinders and the evaporation is thus powered by the latent heat of vaporization of the steam. LÄS MER