Sökning: "Ethics and Religion Religious Studies"

Visar resultat 1 - 5 av 1611 avhandlingar innehållade orden Ethics and Religion Religious Studies.

 1. 1. Religion och metafysik : Axel Hägerströms och Anders Nygrens religionsteorier och dessas inflytande i svensk religionsdebatt

  Författare :Jarl Hemberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Reflective assent in basic care : A study in nursing ethics

  Författare :Kersti Malmsten; Göran Lantz; Steven Edwards; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Nursing Ethics; Communicative Ethics; Feminist Ethics; Virtue Ethics; Basic Care; Consent; Reflective Assent; Bodily Knowledge; Power; Vulnerability; Embodiment; Sensuality; Reciprocity; Interdependent Autonomy; Consolation; Human Dignity; Empowerment; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; etik; Ethics; Ethics; Etik;

  Sammanfattning : This study discusses nursing ethics in relation to basic care. The practice of basic care andrelated knowledge are often understood as tacit knowledge, a kind of familiarity-knowledgethat often has been neglected by philosophical scrutiny. LÄS MER

 3. 3. Women and economic justice : Ethics in feminist liberation theology and feminist economics

  Författare :Ann-Cathrin Jarl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Basic human needs; critical theory; economic justice; equality; feminist economics; feminist ethics; feminist hermeneutics; feminist theology; feminist theory; gender; justice; liberation; liberation theology; oppression; poverty; right relations; women s rights; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; etik; Ethics;

  Sammanfattning : This work focus on women, justice and economics. The work of feminist economists and feminist ethicists is analyzed with regard to economic justice. LÄS MER

 4. 4. Gudinnefeminister : Monica Sjöös och Starhawks berättande - subjektskonstruktion, idéinnehåll och feministiska affiniteter

  Författare :Magdalena Raivio; Ulf Mellström; Claudia Lindén; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Goddess feminism; Monica Sjöö; Starhawk; eco feminism; religion; new religious movements; religious studies; gender studies; feminist theory; feminist historiography; discourse analysis; narrativity; diffraction; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines the discursive position of 'goddess feminism', in relation to some of the difference- and eco feminist positions from the1960s and until today. In focus are the texts of the two goddess feminists, Monica Sjöö and Starhawk. The thesis contributes to a historiographical (re)situating of their political and religious narratives. LÄS MER

 5. 5. Utmaningen från andra berättelser : En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik

  Författare :Gull Törnegren; Per Sundman; Karin Sporre; Carl Reinhold Bråkenhielm; Eva Skærbæk; Eva Skaerbaek; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; ethics; feminism; feminist ethics; communicative ethics; dialogue based ethics; discourse ethics; deliberative democracy; public conversation; public deliberation; moral judgment; political judgment; enlarged thought; storytelling; narrative; narrative matrix; story image; critical perspective; enlarged thought-storytelling; marginalized experience; marginalization; identity; narrative ethics; socio-narratology; resistance; life-story; story; experience; hermeneutics; narrative-hermeneutic competence; narrative competence; hermeneutic competence; Etik; Ethics; marginali; Interkulturella studier; Intercultural Studies;

  Sammanfattning : The present study has a threefold aim: First, the theoretical aim is to give a contribution to refinement of the theory of dialogue based feminist ethics, concerning the understanding of judgment and narration within such an ethics.  The study also has an empirical aim, defined as to clarify what kind of knowledge, relevant to the moral judgment of an engaged outsider actor, can be received from dialogical interpretation and analysis of a limited selection of critically reflecting life stories. LÄS MER