Sökning: "Ethics and Religion Religious Studies"

Visar resultat 1 - 5 av 2066 avhandlingar innehållade orden Ethics and Religion Religious Studies.

 1. 1. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Författare :Karin Sporre; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Chung Hyun Kyung; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi; Etik; feministisk teori; feministisk teologi; Mary Grey; Katie G Cannon.; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : In this thesis in ethics I study and analyze feminist theological texts from 1988–1997 by Katie G. Cannon, Chung Hyun Kyung and Mary C. Grey. LÄS MER

 2. 2. Religion och metafysik : Axel Hägerströms och Anders Nygrens religionsteorier och dessas inflytande i svensk religionsdebatt

  Författare :Jarl Hemberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Reflective assent in basic care : A study in nursing ethics

  Författare :Kersti Malmsten; Steven Edwards; Göran Lantz; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Nursing Ethics; Communicative Ethics; Feminist Ethics; Virtue Ethics; Basic Care; Consent; Reflective Assent; Bodily Knowledge; Power; Vulnerability; Embodiment; Sensuality; Reciprocity; Interdependent Autonomy; Consolation; Human Dignity; Empowerment; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; etik; Ethics; Ethics; Etik;

  Sammanfattning : This study discusses nursing ethics in relation to basic care. The practice of basic care andrelated knowledge are often understood as tacit knowledge, a kind of familiarity-knowledgethat often has been neglected by philosophical scrutiny. LÄS MER

 4. 4. Women and economic justice : Ethics in feminist liberation theology and feminist economics

  Författare :Ann-Cathrin Jarl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Basic human needs; critical theory; economic justice; equality; feminist economics; feminist ethics; feminist hermeneutics; feminist theology; feminist theory; gender; justice; liberation; liberation theology; oppression; poverty; right relations; women s rights; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; etik; Ethics;

  Sammanfattning : This work focus on women, justice and economics. The work of feminist economists and feminist ethicists is analyzed with regard to economic justice. LÄS MER

 5. 5. Gudinnefeminister : Monica Sjöös och Starhawks berättande - subjektskonstruktion, idéinnehåll och feministiska affiniteter

  Författare :Magdalena Raivio; Ulf Mellström; Claudia Lindén; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Goddess feminism; Monica Sjöö; Starhawk; eco feminism; religion; new religious movements; religious studies; gender studies; feminist theory; feminist historiography; discourse analysis; narrativity; diffraction; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines the discursive position of 'goddess feminism', in relation to some of the difference- and eco feminist positions from the1960s and until today. In focus are the texts of the two goddess feminists, Monica Sjöö and Starhawk. The thesis contributes to a historiographical (re)situating of their political and religious narratives. LÄS MER