Sökning: "Natural Language Parsing"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden Natural Language Parsing.

 1. 1. Inductive Dependency Parsing of Natural Language Text

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University

  Författare :Joakim Nivre; Växjö universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; natural language parsing; dependency parsing; memory-based learning; treebank parsing; TECHNOLOGY Information technology Systems engineering; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Systemteknik; Computer and Information Sciences Computer Science; Data- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis investigates new methods for syntactic parsing of unrestricted natural language text under requirements of robustness and disambiguation. A parsing system is required to assign to every sentence in a text at least one analysis (robustness) and at most one analysis (disambiguation). LÄS MER

 2. 2. Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ola Knutsson; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interactive learning systems; error; feedback; human-computer interaction; grammar checking; grammaticality judgments; parsing; second language learning; Swedish; evaluation; user studies; language technology; computer assisted language learning; writing; language tools; interaktiva lärsystem; fel; återkoppling; grammatikkontroll; språkverktyg; människa-datorinteraktion; skrivande; andraspråksinlärning; grammatikalitetsbedömning; parsning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Language technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Språkteknologi;

  Sammanfattning : Skrivande och skrivet språk är idag en viktig del av många människors liv, i datorns ordbehandlare, i e-postprogram och i chattkanaler på Internet. Skrivet språk har blivit mer eller mindre en förutsättning för människors dagliga kommunikation. Denna utveckling av samhället leder till ökade behov av att på olika sätt hantera text. LÄS MER

 3. 3. Transition-Based Natural Language Parsing with Dependency and Constituency Representations

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Johan Hall; Växjö universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Natural Language Parsing; Syntactic Parsing; Dependency Structure; Phrase Structure; Machine Learning; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Computer and Information Sciences Computer Science; Data- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna doktorsavhandling undersöker olika aspekter av automatisk syntaktisk analys av texter på naturligt språk. En parser eller syntaktisk analysator, som vi definierar den i denna avhandling, har till uppgift att skapa en syntaktisk analys för varje mening i en text på naturligt språk. LÄS MER

 4. 4. Programming Language Techniques for Natural Language Applications

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Björn Bringert; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : It is easy to imagine machines that can communicate in natural language. Constructing such machines is more difficult. The aim of this thesis is to demonstrate how declarative grammar formalisms that distinguish between abstract and concrete syntax make it easier to develop natural language applications. LÄS MER

 5. 5. Pure Functional Parsing - an advanced tutorial

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Peter Ljunglöf; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; context-free grammars; parsing algorithms; parser combinators; functional programming;

  Sammanfattning : Parsing is the problem of deciding whether a sequence of tokens is recognized by a given grammar, and in that case returning the grammatical structure of the sequence. This thesis investigates di erent aspects of the parsing problem from the viewpoint of a functional programmer. LÄS MER