Sökning: "margin of appreciation"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden margin of appreciation.

 1. 1. The Proportionality Principle as a Tool for Disintegration in EU Law – of Balancing and Coherence in the Light of the Fundamental Freedoms

  Författare :Gunnar Thor Pétursson; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU Charter of Fundamental Rights; fundamental rights; deep national interests; disintegration; balancing theories; proportionality principle; balancing; margin of appreciation; judicial review; deference; Article 4 2 TEU; EU law; EU-rätt; processrätt; procedural law;

  Sammanfattning : This thesis analyses the operations of the principle of proportionality when the Court of Justice reviews national measures that restrict the fundamental freedoms laid down in the EU Treaties. That judicial review often entails balancing of rights, and this study is a quest for coherence in the adjudication of different, and at times perplexing legal norms, of various national and international origins Many have held that the principle of proportionality is applied in EU law as a tool for integration. LÄS MER

 2. 2. Rätt, norm och tillämpning. En studie av normativa mönster vid beslut enligt LSS på tre arenor

  Författare :Lennart Erlandsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personer med funktionsnedsättning – juridik och lagstiftning; normer; kommuner; förvaltningsrätt; försäkringskassor; rättsliga normer; välfärdsrätt; Rättssociologi; Institutional norms; Discretion; Law in action; Legal norms; LSS; Sociology of Law; Social and welfare law; rättstillämpning; diskretionär prövning; interna styrdokument;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen fokuserar på tillämpningen av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och skillnaden mellan law in books och law in action. De empiriska studierna har sin metodologiska grund i samhällsvetenskaplig teori. LÄS MER