Sökning: "Institutional norms"

Visar resultat 1 - 5 av 106 avhandlingar innehållade orden Institutional norms.

 1. 1. The Social Organization of Institutional Norms Interactional Management of Knowledge, Entitlement and Stance

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Scandinavian Languages

  Författare :Lina Nyroos; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian Languages; Nordiska språk; Institutional interaction; Institutional norms; Conversation Analysis; Seminar; Performance appraisal interview; Stance; Epistemics; Entitlement;

  Sammanfattning : The present thesis explores talk in institutional settings, with a particular focus on how institutionality and institutional norms are constructed and reproduced in interaction. A central aim is to enhance our understanding of how institutional agendas are talked into being. LÄS MER

 2. 2. Managing a cross-institutional setting a case study of a Western firm's subsidiary in the Ukraine

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Peter Hultén; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary Spanning; Consonance; Cross-Institutional; Dissonance; Filtering; Filtering Conditions; Identity Identification; Institutional Influence; Networks; Norms; Post-Soviet Market; Power; Screening; Socialisation; Vacuum; Företagsetablering; Ukraina; Nätverksplanering; Multinationella företag; Dotterbolag; Postkommunism;

  Sammanfattning : This study explores the development of a Western firm's subsidiary in the Ukraine and sets out to contribute to the theoretical development about the managing of subsidiaries in the Post-Soviet market. The cross-institutional approach to analyse the subsidiary has been adopted to explore influence from the institutional setting of the parent firm and from local institutions. LÄS MER

 3. 3. Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

  Författare :Brita Backlund Rambaree; Stockholms universitet.; Högskolan i Gävle.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; sociologi; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires;

  Sammanfattning : Uppfattningar om företags samhällsansvar har begreppsliggjorts i huvudsak genom idéer om ’corporate social responsibility’ (CSR) och ’ansvarsfulla investeringar’. Under de senaste decennierna har dessa begrepp utvecklats till att bli vanligt förkommande och har spridits över världen. LÄS MER

 4. 4. Informal Finance and Microfinance in Jamaica and Trinidad & Tobago : An Institutional Study

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Akhil Malaki; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; informal institutions; informal finance; microfinance; institutional study; institutions; Jamaica; Trinidad Tobago; Roscas; Credit Unions; NGOs; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This study is about informal institutions in informal finance and microfinance in Jamaica and Trinidad-Tobago. Informal institutions as understood in this study are unwritten social norms that cater to specific needs in the society, and can be indirectly captured and measured in their outcome. LÄS MER

 5. 5. Normer och praxis tre ideella föreningar och deras redovisning

  Detta är en avhandling från Göteborg : BAS förlag

  Författare :Agneta Gustafson; Örebro universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Företagsekonomi; Business Studies; Financial accounting; non-profit sector; Institutional theory; Resource Dependence Theory; Extern redovisning; ideell sektor; Institutionell teori; Resource Dependence theory; Private; noon-profit organizations; accounting; accounting theory; accounting norms; accounting practices; institutional theory; isomorphism; resources; resource dependence theory.;

  Sammanfattning : The focus of this study is the accounting of private non-profit organizations. Accounting is understood as a situated practice under specific conditions prevailing in different types of private non-profits. First, a pilot study of the financial reports of 39 Swedish non-profit organizations was undertaken. LÄS MER