Sökning: "EU Charter of Fundamental Rights"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden EU Charter of Fundamental Rights.

 1. 1. The Proportionality Principle as a Tool for Disintegration in EU Law – of Balancing and Coherence in the Light of the Fundamental Freedoms

  Författare :Gunnar Thor Pétursson; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU Charter of Fundamental Rights; fundamental rights; deep national interests; disintegration; balancing theories; proportionality principle; balancing; margin of appreciation; judicial review; deference; Article 4 2 TEU; EU law; EU-rätt; processrätt; procedural law;

  Sammanfattning : This thesis analyses the operations of the principle of proportionality when the Court of Justice reviews national measures that restrict the fundamental freedoms laid down in the EU Treaties. That judicial review often entails balancing of rights, and this study is a quest for coherence in the adjudication of different, and at times perplexing legal norms, of various national and international origins Many have held that the principle of proportionality is applied in EU law as a tool for integration. LÄS MER

 2. 2. The ECJ's Adjudication of Fundamental Rights Conflicts : In Search of a Fair Balance

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Lars Karlander; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fundamental rights; Rights conflicts; Constitutional EU law; ECJ; CJEU; Adjudication; Proportionality; Balancing; Konstitutionell rätt; Constitutional Law;

  Sammanfattning : This dissertation examines how the European Court of Justice (ECJ) adjudicates conflicts between fundamental rights. It has the two-fold purpose of surveying and analysing the Court’s case law to identify the methods currently being employed, and to make suggestions on how the methodology can be improved. LÄS MER

 3. 3. Creation, Development and Impact of the General Principles of Community Law: Towards a jus commune europaeum?

  Detta är en avhandling från Intellecta docusys

  Författare :Xavier Groussot; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European Convention of Human Rights ; Legitimacy ; Review ; ECJ ; General Principles of Community Law ; Jus Commune ; Charter of Fundamental Rights ; Spill-over .; EU law; EU-rätt;

  Sammanfattning : The aim of this research is two-fold. First, the general principles of Community law are analyzed as "legitimacy principles", which permit the European Court of Justice to review the acts of the institutions and the Member States. LÄS MER

 4. 4. Suveränitetserosion? : Om EU-rättens påverkan på nationella sociala trygghetsmodeller; särskilt Sverige

  Detta är en avhandling från Visby : Ragulka förlag

  Författare :Jaan Paju; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU Law; Social Security; Free Movement of Workers; Free Movement of Persons; Free Movement of Services; Internal Market; the Charter of Fundamental Rights; Union Citizenship; Regulation 3 58; Regulation 1408 71; Regulation 883 2004; Regulation 1612 68; Regulation 492 2011; Directive 2004 38; social trygghet; europeisk integrationsrätt; migrerande arbetstagare; inre marknaden; unionsmedborgarskap; rättighetsstadgan; tolkningsmetoder; förordning 882 2004; förordning 1408 71; förordning 3 58; European Law; europeisk integrationsrätt;

  Sammanfattning : Frågan som avhandlingen Suveränitetserosion? ställer är om den fortsatta utvecklingen ska vara för EU att lagstifta om eller om den, som den till övervägande del varit de senaste femtio åren, ska fortsätta utvecklas av EU-domstolen.Medlemsstaternasnationella sociala trygghetssystem är inte, och kan inte vara, opåverkade i ett unionsrättsligt sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Dawn Raids under Challenge A Study of the European Commission’s Dawn Raid Practices in Competition Cases from a Fundamental Rights Perspective

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Law, Stockholm University

  Författare :Helene Andersson; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cartels; competition law; dawn raids; EU law; fundamental rights; European Law; europeisk integrationsrätt;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation examines the European Commission’s dawn raid practices in competition cases from a fundamental rights perspective. In recent years the Commission has adopted a new and more aggressive enforcement policy, which reflects the widespread understanding that cartels and abuse of market power are harmful to the economy and should be punished. LÄS MER