Sökning: "malena lidar"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden malena lidar.

 1. 1. Erfarenhet och sociokulturella resurser : Analyser av elevers lärande i naturorienterande undervisning

  Författare :Malena Lidar; Leif Östman; Ulla Riis; Jonas Almqvist; Anders Jakobsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; meaning making; pragmatism; epistemology; science education; laboratory work; teaching; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the knowledge about the role of sociocultural resources in students’ learning in Science Education. In the analyses, both individual experiences and situation are taken into account. LÄS MER

 2. 2. Hänsyn till helheten : extrahering av en didaktisk modell för det komplexa innehållet i den naturorienterande undervisningen på lågstadiet

  Författare :Maria Weiland; Malena Lidar; Leif Östman; Klaar Susanne; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; primary school; science education; classroom observation; didactical model;

  Sammanfattning : This study focuses on science education in primary school. The aim is to systematize and exemplify the content in primary science, not only scientific content but everything surrounding teaching in science, in the forms of a didactical model. The study was performed in grades 1-3 (ages 7-10) in a Swedish primary- and lower secondary school. LÄS MER