Sökning: "väntan"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet väntan.

 1. 1. I väntan på tandvård : Hur tandrötan blev politik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Christer Lindblom; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dentistry; dental profession; historical development; professionialization; dental caries; social problems; politics; tandvård; tandvårdsorganisation; historia; Sverige; 1800-talet; 1900-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis deals with the political history of dental caries and the evolution of professional dental care in Sweden. For centuries tooth decay was considered an unavoidable nuisance for the individual. During the decades around 1900 dental caries was gradually defmed as a social problem and a preventable national disease. LÄS MER

 2. 2. I väntan på hufvudpersonen Identitet och identifikation i svensk skämtbild 1870-1900

  Detta är en avhandling från Stockholm och Göteborg : Makadam Förlag

  Författare :Elisa Rossholm; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; humour; identity; social cartoon; caricature; hegemony; masculinity; gender; bourgeois; drawing; nineteenth century; satirical press; ambivalence; repetition; theatre; Judith Butler; Albert Engström; Oskar Andersson; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : In the decades around 1900, political and social cartoons flourished in humour and satire magazines in the Swedish capital. The thesis presents a new theoretical start on the nature of humour in cartoons: the idea of the comical is argued as effects of reality notions and bracketing reality notions. LÄS MER

 3. 3. Väntan. Etnografiskt kollage kring ett mellanrum

  Detta är en avhandling från Göteborg : Mara

  Författare :Anita Beckman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; waiting; ethnography; narratives; cultural repertoire; emotions; subjectivity; women; time; everyday experiences; subject understanding; ambivalence; bricolage; experimental ethnography;

  Sammanfattning : This dissertation is about waiting. It’s about what happens when an ethnographer goes into the field and asks people to fill a small and indeterminate word like waiting with thoughts, experiences and recollections. The study is primarily based on twenty qualitative interviews with thirteen interviewees in Gothenburg. LÄS MER

 4. 4. I väntan på asyl. Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik

  Detta är en avhandling från Distribution: Boréa Bokförlag. Trillvägen 11, S-905 92 Umeå, Sweden, www.borea.nu

  Författare :Eva Norström; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Emigration and immigration law; Right of - Government policy; Archetype Psychology ; Cultural anthropology; Asylum; Kulturantropologi; ethnology; etnologi; UNHCR; Ethics; Ethnology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I min forskning undersöker jag hur lagar och regler om asyl översätts till praktik i handläggningen av asylärenden i Sverige. Mina utgångspunkter är samhällets organisation av asylprövningen och strukturerna i denna organisation. I avhandlingen finns en redogörelse för ett enskilt fall. LÄS MER

 5. 5. Hypens Grammatik informationsteknologi i återberättandet som myt praktiserad verklighet och vetenskaplig analys alternativt IT-hypen åren innan och omkring millennieskiftet i väntan på nästa hype och nästa och nästa

  Detta är en avhandling från Demos

  Författare :Johan Cronehed; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural anthropology; Sociologi; Sociology; the tool; man and the machine; IT-myths; IT-theorists; IT-users; society; technology; IT; hype; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hypens grammatik informationsteknologi i återberättandet som myt, praktiserad verklighet och vetenskaplig analys alternativt IT-hypen åren innan och omkring millennieskiftet i väntan på nästa hype och nästa och nästa ... LÄS MER