Sökning: "intellektuell diskurs"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden intellektuell diskurs.

 1. 1. The Kolkata Intellectuals and Bengali Modernity

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Kerstin B. Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kolkata; West Bengal; Intellectuals; Elite groups; Intellectual discourse; Postcolonialism; Relativism; Subaltern Studies; Methodology; Anthropology; Social Change; Development; Media; Kolkata; Västbengalen; intellektuella; elitgrupper; intellektuell diskurs; postkolonialism; relativism; subaltern studies; metod; antropologi; social förändring; utveckling; media;

  Sammanfattning : The aim with this thesis is to explore and enhance the understanding of methodological questions in anthropological analysis. I focus my main argument on topics taken up in antiorientalist and postcolonial approaches. Analysis is closely related to political issues and an analysis include a critical reflection and deconstruction. LÄS MER

 2. 2. Fängslande idéer i politik och teori En teoretisk granskning

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Marianne Danielsson; Li Bennich-Björkman; Barry Holmström; Andreas Duit; [2008]
  Nyckelord :Punctuated Equilibrium Theory; Advocacy Coalition Framework; Discourse Coalition Framework; Policy analys; policyteori; idéer; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : I den snabbt växande litteraturen om idéer i policyprocessen, som ibland kallats ”the ideational turn” tänker man sig ofta att idéer och språk styr politikens aktörer, snarare än styrs av dem. Hur politiska problem formuleras styr vilka lösningar som ter sig rimliga. Intresset riktas mot politik som intellektuell verksamhet. LÄS MER