Sökning: "Punctuated Equilibrium Theory"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Punctuated Equilibrium Theory.

 1. 1. The tempo and mode of evolution a neontological reappraisal

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet

  Författare :Melanie Monroe; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; birds; extinction; macroevolution; mammals; microevolution; punctuated equilibrium; speciation;

  Sammanfattning : The theory of “punctuated equilibrium” suggests that species evolve rapidly during or immediately upon speciation, “punctuating” long periods of little or no morphological evolution. Here I confirm that body size differences within clades of birds and mammals are best explained using a model of punctuated evolution. LÄS MER

 2. 2. Fängslande idéer Svensk miljöpolitik och teorier om policyproduktion

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marianne Danielsson; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policy ideas; theories of the policy process; constructivism; Discourse Coalition Framework; Advocacy Coalition Framework; Punctuated Equilibrium Theory; environmental policy; Sweden; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis investigates the role of ideas in policy processes. It does so using three theories as a starting point, selected for being alike yet unique in their description of how ideas may “get stuck” in the organization’s production and reproduction of policy. LÄS MER

 3. 3. Fängslande idéer i politik och teori En teoretisk granskning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marianne Danielsson; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Punctuated Equilibrium Theory; Advocacy Coalition Framework; Discourse Coalition Framework; Policy analys; policyteori; idéer; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : I den snabbt växande litteraturen om idéer i policyprocessen, som ibland kallats ”the ideational turn” tänker man sig ofta att idéer och språk styr politikens aktörer, snarare än styrs av dem. Hur politiska problem formuleras styr vilka lösningar som ter sig rimliga. Intresset riktas mot politik som intellektuell verksamhet. LÄS MER