Sökning: "intellektuella"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade ordet intellektuella.

 1. 1. The Kolkata Intellectuals and Bengali Modernity

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Kerstin B. Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kolkata; West Bengal; Intellectuals; Elite groups; Intellectual discourse; Postcolonialism; Relativism; Subaltern Studies; Methodology; Anthropology; Social Change; Development; Media; Kolkata; Västbengalen; intellektuella; elitgrupper; intellektuell diskurs; postkolonialism; relativism; subaltern studies; metod; antropologi; social förändring; utveckling; media;

  Sammanfattning : The aim with this thesis is to explore and enhance the understanding of methodological questions in anthropological analysis. I focus my main argument on topics taken up in antiorientalist and postcolonial approaches. Analysis is closely related to political issues and an analysis include a critical reflection and deconstruction. LÄS MER

 2. 2. Debattens vågor : Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Anders Frenander; Sven-Eric Liedman; Lena Lennerhed; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sverige; efterskrigstid; kulturdebatt; politiska ideologier; intellektuella;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Debattens vågor : Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt

  Detta är en avhandling från Göteborg : Arachne

  Författare :Anders Frenander; Sven-Eric Liedman; Lena Lennerhed; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; politiska ideologier; kulturdebatt; efterkrigstid; Sverige; intellektuella; ideologiskt klimat;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Intellektuella resurser som kreditsäkerhet. En förmögenhetsrättslig undersökning

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jens Andreasson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intellectual resources; Credit security;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The Nation’s Brightest and Noblest Narrative Identity and Empowering Accounts of theUkrainian Intelligentsia in Post-1991 L’viv

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eleonora Narvselius; Erik Olsson; Irina Sandomirskaja; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intelligentsia; intellectuals; narrative identities; post-Soviet Ukraine; cultural authority; national projects; Intelligentia; de intellektuella; postsovjetiska Ukraina; berättade identiteter; kulturell auktoritet; nationella projekt; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This study brings into focus the issue of reproduction and transformation ofcultural authority in the so-called post-Soviet context. It seeks to examine howintelligentsia may be presented and what empowering narratives it may articulatein a concrete locality, namely, in the post-1991 West Ukrainian city of L’viv. LÄS MER