Sökning: "intellektuella"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade ordet intellektuella.

 1. 1. The Kolkata Intellectuals and Bengali Modernity

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Kerstin B. Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kolkata; West Bengal; Intellectuals; Elite groups; Intellectual discourse; Postcolonialism; Relativism; Subaltern Studies; Methodology; Anthropology; Social Change; Development; Media; Kolkata; Västbengalen; intellektuella; elitgrupper; intellektuell diskurs; postkolonialism; relativism; subaltern studies; metod; antropologi; social förändring; utveckling; media;

  Sammanfattning : The aim with this thesis is to explore and enhance the understanding of methodological questions in anthropological analysis. I focus my main argument on topics taken up in antiorientalist and postcolonial approaches. Analysis is closely related to political issues and an analysis include a critical reflection and deconstruction. LÄS MER

 2. 2. Debattens vågor : Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt

  Detta är en avhandling från Göteborg : Arachne

  Författare :Anders Frenander; Högskolan i Borås.; Högskolan i Borås.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Sverige; efterskrigstid; kulturdebatt; politiska ideologier; intellektuella; efterkrigstid; ideologiskt klimat;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Intellektuella resurser som kreditsäkerhet. En förmögenhetsrättslig undersökning

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jens Andreasson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intellectual resources; Credit security;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Nation’s Brightest and Noblest Narrative Identity and Empowering Accounts of theUkrainian Intelligentsia in Post-1991 L’viv

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eleonora Narvselius; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intelligentsia; intellectuals; narrative identities; post-Soviet Ukraine; cultural authority; national projects; Intelligentia; de intellektuella; postsovjetiska Ukraina; berättade identiteter; kulturell auktoritet; nationella projekt; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This study brings into focus the issue of reproduction and transformation ofcultural authority in the so-called post-Soviet context. It seeks to examine howintelligentsia may be presented and what empowering narratives it may articulatein a concrete locality, namely, in the post-1991 West Ukrainian city of L’viv. LÄS MER

 5. 5. Arbetsplatskultur, socialt stöd och arbetets mening. Anställning med lönebidrag och daglig verksamhet för personer med intellektuella arbetshandikapp

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Per-Olof Larsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intellectual Disability; Work; Workplace Culture; Workplace;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i Handikappreformen, vars mål var att personer med funktionshinder – däribland de med utvecklingsstörning – skall integreras under de ideologiska ledstjärnorna; delaktighet och jämlikhet. Denna studie fokuserar på män och kvinnor med intellektuella arbetshandikapp. LÄS MER