Sökning: "elitgrupper"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet elitgrupper.

 1. 1. The Kolkata Intellectuals and Bengali Modernity

  Författare :Kerstin B. Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kolkata; West Bengal; Intellectuals; Elite groups; Intellectual discourse; Postcolonialism; Relativism; Subaltern Studies; Methodology; Anthropology; Social Change; Development; Media; Kolkata; Västbengalen; intellektuella; elitgrupper; intellektuell diskurs; postkolonialism; relativism; subaltern studies; metod; antropologi; social förändring; utveckling; media;

  Sammanfattning : The aim with this thesis is to explore and enhance the understanding of methodological questions in anthropological analysis. I focus my main argument on topics taken up in antiorientalist and postcolonial approaches. Analysis is closely related to political issues and an analysis include a critical reflection and deconstruction. LÄS MER

 2. 2. Management trainee : möten med förhinder

  Författare :Dan Porsfelt; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en etnografisk studie byggande på deltagande observation av ett litet antal nyutexaminerade civilekonomer som genomgår ett årslångt management traineeprogram i ett stort svenskt företag. Syftet är att beskriva komplexiteten i en sekundär socialisationsprocess där organisationskulturer externaliseras och internaliseras och individuell självidentitet utvecklas hos blivande ledare i organisationer samt utveckla teori om detta. LÄS MER