Sökning: "Educational philosophy"

Visar resultat 1 - 5 av 176 avhandlingar innehållade orden Educational philosophy.

 1. 1. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development

  Detta är en avhandling från Department of Education. Lund University

  Författare :Eva Brodin; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theory of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Vetenskapsteori; Pedagogik; Pedagogics; critical thinking; scholarship; higher education; hermeneutic phenomenology; epistemology; educational philosophy; history of philosophy; Pedagogy and didactics; Fenomenologi; Phenomenology; Hermeneutic Phenomenology; Higher Education; Critical Thinking; Scholarship; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att utforska fenomenet vetenskapligt kritiskt tänkande, när det gäller dess olika innebörder, villkor och utveckling. Kritiskt tänkande studeras genom att analysera olika filosofiska och pedagogiska texter, utifrån ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Aporia of Equality: A Historico-Political Approach to Swedish Educational Politics 1946-2000

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet. Humanistiska fakulteten

  Författare :Tomas Wedin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Equality; politico-temporal problem; education; post-war period; Sweden; political thought; regime of historicity; Arendt; democratic paradox; imaginary equality; the social; Tocqueville; world;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. What makes good educational software?

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet. Humanistiska fakulteten

  Författare :Björn Sjödén; Lund University.; Lunds universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; educational technology; educational software; teachable agents; learning; assessment;

  Sammanfattning : This thesis investigates educational software: computer software applications which serve to support teachers and improve learning outcomes for students. It aims to delineate the field of educational technology research as an interdisciplinary field and exemplify some of the methods used for approaching the many research questions that arise from asking what makes good educational software. LÄS MER

 4. 4. Från utvald till utbildad - Persona i utredningar om svensk forskarutbildning 1945-2004 From Chosen to Educated: Persona in Swedish Government Official Reports Concerning Research Training 1945-2004

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet

  Författare :Erik Joelsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Forskarutbildning historia; Utredningar historia; Doktorander historia; Sverige; Persona;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate how the doctoral student has been portrayed in government official reports concerning Swedish research training from 1945 to 2004. In this dissertation, the concept of scientific persona, mostly utilized for the analysis of successful individual figures in science, is applied to capture the opinions on the preconditions and organizational aspects of Swedish research training at the governmental policy level, which provides for a generalized figure to take shape – the persona(e) of the research student. LÄS MER

 5. 5. Den fenomenologiska rörelsen i Sverige. Mottagande och inflytande 1900–1968

  Detta är en avhandling från Göteborg : Daidalos

  Författare :Jan Bengtsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; phenomenology; philosophy of existence; hermeneutics; history of Swedish Philosophy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER