Sökning: "idéer"

Visar resultat 1 - 5 av 291 avhandlingar innehållade ordet idéer.

 1. 1. Förförande idéer

  Författare :Gudbjörg Erlingsdottir; Ergonomi och aerosolteknologi; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Många idéer cirkulerar kontinuerligt inom och mellan olika fält i samhället. En del av dessa idéer blir på modet och betraktas som legitima lösningar på olika slags problem. LÄS MER

 2. 2. Fängslande idéer : Svensk miljöpolitik och teorier om policyproduktion

  Författare :Marianne Danielsson; Li Bennich-Björkman; Barry Holmström; Kristina Boréus; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policy ideas; theories of the policy process; constructivism; Discourse Coalition Framework; Advocacy Coalition Framework; Punctuated Equilibrium Theory; environmental policy; Sweden; Political science; Statsvetenskap; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis investigates the role of ideas in policy processes. It does so using three theories as a starting point, selected for being alike yet unique in their description of how ideas may “get stuck” in the organization’s production and reproduction of policy. LÄS MER

 3. 3. När idéer får liv - Om intraprenader i tre kommuner : Sustainable ideas - the idea of "contracting in" in three Swedish municipalities

  Författare :Julia Carlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intraprenad; idéer; organisering; översättning; mode; institutionalisering; mottagare av idéer; bärare av idéer; förändring inom offentlig sektor; organisatorisk förändring;

  Sammanfattning : In the early 2000s an idea regarding how to organise the Swedish public sector, called internal contracts, attracted attention from many different public authorities in Sweden. Organising in the form of internal contracts means that units within a public authority are given more autonomy to run their own affairs. LÄS MER

 4. 4. Fängslande idéer i politik och teori : En teoretisk granskning

  Författare :Marianne Danielsson; Li Bennich-Björkman; Barry Holmström; Andreas Duit; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Punctuated Equilibrium Theory; Advocacy Coalition Framework; Discourse Coalition Framework; Policy analys; policyteori; idéer; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : I den snabbt växande litteraturen om idéer i policyprocessen, som ibland kallats ”the ideational turn” tänker man sig ofta att idéer och språk styr politikens aktörer, snarare än styrs av dem. Hur politiska problem formuleras styr vilka lösningar som ter sig rimliga. Intresset riktas mot politik som intellektuell verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Sigtunastiftelsens tillkomst : idéer och byggnader

  Författare :Mabel Lundberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER