Sökning: "inne"

Visar resultat 1 - 5 av 172 avhandlingar innehållade ordet inne.

 1. 1. Ute och inne: Kritisk dialog mellan personalkollektiv inom psykiatrin

  Författare :Birgitta Höglund; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology; local culture; selfpresentation; spiral of silence; rhetoric; normalization; personnel; alternation process; de-institutionalization; forensic care; psychiatric care; Social psychology; Socialpsykologi; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Treatment ideologies and working models replace each other quickly in today's society. During the 1980s a dramatic dismantling of the psychiatric institutions occurred. The health care system was supposed to be transferred to non-institutional care. This was, however, not possible for all groups of patients. LÄS MER

 2. 2. Charge dynamics in tumbling mills : simulation and measurements with an in-mill sensor

  Författare :Johanna Alatalo; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mineralteknik; Mineral Processing;

  Sammanfattning : Grinding is a process of reducing the particle size distribution of an extracted ore commonly performed in tumbling mills. The process is complex with many factors affecting the result, predominately the ores physical and chemical properties. LÄS MER

 3. 3. On Bubble Dynamics in Acoustic Cavitation

  Författare :Ali Kadhim Hadi Alhelfi; Värmeöverföring; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Nyligen har mycket uppmärksamhet ägnats åt studier rörande ickelinjära oscillationer av sfäriska gasbubblor i pulserande tryckfält. Denna lic-avhandlning syftar till att utöka kunskapen kring kavitationsfenomenet. LÄS MER

 4. 4. Metapopulation ecology of Osmoderma eremita - dispersal, habitat quality and habitat history

  Författare :Jonas Hedin; Biologiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; extinction debt; habitat history; habitat quality; pheromone; telemetry; capture-mark-recapture; metapopulation; dispersal; oak; Osmoderma eremita; beetle; Animal ecology; Djurekologi;

  Sammanfattning : This thesis starts with a review of different biodiversity assessment methods in forests and the rest deals with the metapopulation ecology of Osmoderma eremita, a threatened beetle living in hollow trees. I concentrate on the effect of dispersal, habitat quality and habitat history for the presence, population size and future survival of this species. LÄS MER

 5. 5. Fouling of Ultrafiltration Membranes due to Adsorption of a fatty acid

  Författare :Jeanette Lindau; Institutionen för kemiteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ultrafiltration Fouling Adsorption Characterisation ESCA FTIR SEM-EDX Ellipsometry Cleaning Capillary condensation; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi;

  Sammanfattning : A study of fouling of ultrafiltration membranes due to adsorption of a fatty acid in the membrane matrix has been done. Octanoic acid was used as a model substance. LÄS MER