Sökning: "Makromolekylär kemi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Makromolekylär kemi.

 1. 1. TRÖGER´S BASE AS SCAFFOLD FOR SYNTHETIC RECEPTORS

  Detta är en avhandling från Organic Chemistry, Lund University

  Författare :Carlos Solano; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical chemistry; Organisk kemi; Organic chemistry; Makromolekylär kemi; Macromolecular chemistry; Molecular Recognition; Tröger´s base; Synthetic Receptors; Fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : This work focuses on the use of the Tröger´s base as organic scaffold for the construction of synthetic receptors for different classes of organic molecules. The structural properties of the Tröger's base, i.e. chirality, rigidity and curvature, allow for synthetic modifications towards the recognition of different molecules. LÄS MER

 2. 2. Water diffusion and free volume in hydrophilic polymers

  Detta är en avhandling från Department of Polymer & Materials Chemistry

  Författare :Charlotte Trotzig; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical chemistry; free volume; self-diffusion; degree of crystallinity; glass transition temperature; tensile storage modulus; surface tension; isotherm; HPMC; PEO; water; triacetin; clay; Macromolecular chemistry; dynamic mechanical analysis; Fysikalisk kemi; differential scanning calorimetry; nuclear magnetic resonance; positron annihilation; Makromolekylär kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid vattenabsorption i en polymer antas vattenmolekylerna röra sig genom polymeren via små kaviteter, som inte upptas av polymermolekylerna och dess termiska vibrationer. Den ej upptagna volymen, som de små kaviteterna representerar kallas fri volym. LÄS MER

 3. 3. Flexible Synthesis of Rigid Cyclophanes - Synthesis and derivatisation of 2,7-diaza-1,2,3,6,7,8-hexahydropyrene into chiral macrocycles

  Detta är en avhandling från Bioorganic Chemistry, Lund University

  Författare :Jörgen Toftered; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Macromolecular chemistry; Makromolekylär kemi; biomimetic; cross-linking; thiourea; urea; difluorodinitrobenzene; cyclodimerisation; Cyclophanes; macrocycles;

  Sammanfattning : Rigid, chiral and amphiphilic cyclophanes of potential use as biomimetic host molecules were prepared by cyclic dimerisation of chiral diamino building blocks with amino-reactive cross-linking reagents. A reliable synthesis of the scaffold 2,7-diaza-1,2,3,6,7,8-hexahydropyrene was developed. LÄS MER

 4. 4. Proton-Conducting Sulfonated and Phosphonated Polymers and Fuel Cell Membranes by Chemical Modification of Polysulfones

  Detta är en avhandling från Division of Polymer & Materials Chemistry

  Författare :Benoit Lafitte; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Macromolecular chemistry; Makromolekylär kemi; Material technology; Materiallära; materialteknik; chemical modification; lithiation; fuel cells; polyelectrolyte; sulfonated polymers; proton-conducting polymer membranes polysulfone; phosphonated polymers;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Polymerelektrolytbränslecellen utmärker sig som en framtida effektiv och miljövänlig kraftkälla för bland annat fordon. Den bakomliggande teknologin är dock komplex och grundar sig till stor del på material och komponenter som kräver ytterliggare utveckling. LÄS MER

 5. 5. Intrinsically Proton-Conducting Benzimidazole Units Tethered to Different Polymer Chain Architectures

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Christian Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Polymerteknik; biopolymers; Kemiteknik och kemisk teknologi; Polymer technology; Chemical technology and engineering; Materiallära; materialteknik; Material technology; Makromolekylär kemi; Macromolecular chemistry; proton-exchange membrane fuel cell; structure diffusion; thiol-ene reaction; segmental mobility; high temperature; benzimidazole; block copolymers; polymer electrolyte; anhydrous proton conductivity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Protontransport är en fundamental process som finns i många naturliga system, liksom i många tekniska applikationer, såsom bränsleceller, smarta fönster och olika typer av sensorer. Bränslecellsteknologi anses vara miljövänlig eftersom bränsleceller inte begränsas av Carnot-cykeln och omvandlar effektivt kemisk energi till elektrisk energi som sedan kan användas till att driva till exempel bilar, bärbara datorer eller byggnader. LÄS MER