Sökning: "Decision support systems"

Visar resultat 1 - 5 av 532 avhandlingar innehållade orden Decision support systems.

 1. 1. Development of Elicitation Methods for Managerial Decision Support

  Författare :Ari Riabacke; Love Ekenberg; Mats Danielson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; elicitation methods; probability and utility assessment; interval estimations; Business Intelligence; prescriptive methods; risk elicitaion; decision; decision making; managerial decision making; decision making under risk; BI; decision theory; management; beslutsproblematik; tumregler; intuitivt beslutsfattande; intuition beslut; decision problem; beslutsanalys; beslutsteori; ledarskap; management; beslutsfattande; magkänsla; beslutsproblem; BI; Business Intelligence; Computer and systems science; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Decision‐makers in organisations and businesses make numerous decisions every day, and these decisions are expected to be based on facts and carried out in a rational manner. However, most decisions are not based on precise information or careful analysis due to several reasons. People are, e.g. LÄS MER

 2. 2. Envisioning a Future Decision Support System for Requirements Engineering : A Holistic and Human-centred Perspective

  Författare :Beatrice Alenljung; Anne Persson; Sture Hägglund; Pär Carlshamre; Per Ågerfalk; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Requirements engineering; decision-making; decision support systems; RE decision-making; RE decision support; Informatics; Informatik; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap; Teknik; Technology;

  Sammanfattning : Complex decision-making is a prominent aspect of requirements engineering (RE) and the need for improved decision support for RE decision-makers has been identified by a number of authors in the research literature. The fundamental viewpoint that permeates this thesis is that RE decision-making can be substantially improved by RE decision support systems (REDSS) based on the actual needs of RE decision-makers as well as the actual generic human decision-making activities that take place in the RE decision processes. LÄS MER

 3. 3. Computer based prescriptive decision support

  Författare :Ari Riabacke; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; computer based decision making; prescriptive decision making; organisational decision making; Computer and systems science; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Decision support in dementia care : developing systems for interactive reasoning

  Författare :Helena Lindgren; Patrik Eklund; Klaus-Peter Adlassnig; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Artificial intelligence; human-computer interaction; activity theory; argumentation; fuzzy logic; general logics; clinical decision support systems; cognitive disorder; dementia; differential diagnosis; clinical practice guideline; knowledge engineering; knowledge representation; cognitive ergonomics; interactive reasoning; Computer science; Datavetenskap; Computer Science; datalogi;

  Sammanfattning : Demensvården i Sverige och i andra delar av världen har på olika sätt varit i fokus de senaste åren där man påtalat behovet att utveckla metoder och riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Detta för att möta den växande andelen äldre människor som också utvecklar demenssjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Opinion-Based Systems : The Cooperative Perspective on Knowledge-Based Decision Support

  Författare :Göran Forslund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : During the last fifteen years expert systems have successfully been applied to a number of difficult problems in a variety of different application domains. Still, the task of actually developing these systems has been much harder than was predicted, and among systems delivered many have failed to meet user acceptance. LÄS MER