Sökning: "family-project"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet family-project.

 1. 1. Jag vill att ni hämtar min mamma... : Villkor för familjearbete för ungdomar inom institutionsvården

  Författare :Martha Kesthely; Anders Gustavsson; Hans-Erik Hermansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Family-work; special treatment homes; youth; residential care; family project ; case workers; process; internal and external conditions; space of action; professionalism; intention; competence; project context .; Education; Pedagogik; family-project ;

  Sammanfattning : This thesis is about a special type of institutional treatment called family-work. It can be described as different ways to involve the families of the youth in their treatment programme. The locus of the study are special treatment homes which provide treatment for youth with serious social and behavioural problems. LÄS MER

 2. 2. Adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer

  Författare :Johanna Gustafsson; Anna Sparrman; Judith Lind; Malene Gram; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Return trips; Adoptive families; Origin; Children s perspectives; Parenthood; Family ideals; Tourism; Money; Qualitative interviews; family holiday; tourism consumption; Återresor; Adoptivfamiljer; Ursprung; Barns perspektiv; Föräldraskap; Familjeideal; Turism; Pengar; Kvalitativa intervjuer; familjesemester; turismkonsumtion;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studien undersöker adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer. Analysmaterialet består av intervjuer med barn och föräldrar i tio svenska adoptivfamiljer både inför och efter genomförda adoptionsåterresor. LÄS MER

 3. 3. Berättelser om tillhörighet : om barn med migrationsbakgrund på en mindre ort

  Författare :Birgitta Ljung Egeland; Marie Karlsson; Maria Hjalmarsson; Christina Olin-Scheller; Karin Aronsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Narratives; sense of belonging; children; migration; non-urban community; dilemmatic space; conditions; means of action; positioning; emotions; narrative resources; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This doctoral thesis centres on children of immigrant background, who live and go to school in a non-urban community. The emphasis is on their narrated experience of a sense of belonging in and out of school. LÄS MER