Sökning: "Return trips"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Return trips.

 1. 1. Adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer

  Författare :Johanna Gustafsson; Anna Sparrman; Judith Lind; Malene Gram; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Return trips; Adoptive families; Origin; Children s perspectives; Parenthood; Family ideals; Tourism; Money; Qualitative interviews; family holiday; tourism consumption; Återresor; Adoptivfamiljer; Ursprung; Barns perspektiv; Föräldraskap; Familjeideal; Turism; Pengar; Kvalitativa intervjuer; familjesemester; turismkonsumtion;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studien undersöker adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer. Analysmaterialet består av intervjuer med barn och föräldrar i tio svenska adoptivfamiljer både inför och efter genomförda adoptionsåterresor. LÄS MER

 2. 2. Across landscapes and seascapes : The movement ecology of diving and flying guillemots and gulls during breeding

  Författare :Thomas J. Evans; Evolutionär ekologi; []
  Nyckelord :Uria aalge; Larus fuscus; Laridae; animal flight; foraging ecology; movement ecology; seabirds;

  Sammanfattning : Most seabirds breed colonially, at which time they make central-place foraging trips. Parents must collect food both for themselves and for egg production/chick-rearing. LÄS MER