Sökning: "embryology"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet embryology.

 1. 1. Conifer embryology : a study of polar auxin transport and WOX transcription factors

  Detta är en avhandling från Kalmar/Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Joakim Palovaara; Linnéuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Plant physiology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Växtfysiologi; Cell and Organism Biology; Cell- och organismbiologi;

  Sammanfattning : Plants, like animals, use endogenous signaling molecules to coordinate their own physiology and development. One such molecule in plants is the hormone auxin and recent research has implicated auxin and its polar transport, together with the WOX transcription factors, in regulating embryo patterning and development in angiosperms (flowering plants), the most diverse group of land plants. LÄS MER

 2. 2. Aspects of priapulid development

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sofia A Wennberg; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Earth sciences; Priapulus caudatus; Priapulida; Ecdysozoa; larval development; embryology; Geovetenskap;

  Sammanfattning : The phylum Priapulida is a small group of marine worms that is allied with the nematodes, kinorhynchs, loriciferans and nematomorphs in a clade called the Cycloneuralia or Introverta. Together with the arthropods they are generally considered to comprise the Ecdysozoa, a clade of moulting animals. LÄS MER

 3. 3. Ontogeny and Population Biology of a Sex-Limited Colour Polymorphism

  Detta är en avhandling från Xanto Grafiska AB

  Författare :Jessica Abbott; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; embryologi; ontogeni; animal morphology; embryology; Utvecklingsbiologi; Damselflies; Colour polymorphism; Development; Frequency-dependence; Morphology; growth animal ; ontogeny; Animal anatomy; Development biology; Djurs anatomi och morfologi; Population divergence; Animal ecology; Djurekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur man undviker att bli trakasserad på flicksländornas vis Tidigare forskningsresultat har visat att hos honor i de flesta djurarter begränsas fortplantningkapacitet av hur mycket tid och energi de kan lägga på sina avkommor. Hos hanar, å andra sidan, begränsas fortplantningskapacitet av hur många honor de kan para sig med. LÄS MER

 4. 4. The balance between sex and asex: evolutionary genetic studies of reproductive variation in Allium vineale

  Detta är en avhandling från Department of Genetics, Lund University

  Författare :Alf Ceplitis; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ontogeny; growth animal ; Allium vineale; Development biology; evolution; sexual reproduction; reproductive systems; embryology; Utvecklingsbiologi; ontogeni; embryologi; Genetics; cytogenetics; Genetik; cytogenetik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kloning är inte enbart ett sätt för genetiska ingenjörer att framställa identiskt lika får. Det är framför allt ett naturligt förökningssätt för många djur och växter. Bladlöss, björnbär och backlök är tre exempel på vanliga organismer som förökar sig genom kloning. LÄS MER

 5. 5. The role of polysaccharide modifications during Drosophila development

  Detta är en avhandling från Florian Lüders, Dep. of Cell and Molecular Biology, Section for Developmental Biology, BMC B13, 22184 Lund University

  Författare :Florian Lüders; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ontogeni; growth animal ; embryologi; Development biology; Decapentaplegic; Hedgehog; Wingless; Sulfation; Pipe; Glycosaminoglycan; Glycosyltransferase; ontogeny; embryology; Utvecklingsbiologi;

  Sammanfattning : Glucosides attached to proteins and lipids have been shown to modulate the activity of signal transduction pathways regulating growth and patterning processes during animal development. In particular, O-linked glycans such as glycosaminoglycans (GAGs) have been implicated in modulation of growth factor signaling pathways. LÄS MER