Sökning: "conceptual framework"

Visar resultat 1 - 5 av 688 avhandlingar innehållade orden conceptual framework.

 1. 1. A Conceptual Framework for Production Innovation

  Författare :Lisa Larsson; Anna Öhrwall Rönnbäck; Minna Lanz; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; production innovation; production development; conceptual framework; Produktinnovation; Product Innovation;

  Sammanfattning : Production plays a central role in the global sustainability challenge the world is facing. Rising population numbers and increased middle class lead to even higher consumption and production of goods. LÄS MER

 2. 2. Modern GIR Systems : Framework, Retrieval Model and Indexing Techniques

  Författare :Xing Lin; Yifang Ban; Harrie Lars; KTH; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Information Retrieval; GIR; Framework; Indexing; Retrieval Model; Other information technology; Övrig informationsteknik;

  Sammanfattning : Geographic information is one of the most important and the most common types of information in human society. It is estimated that more than 70% of all information in the world has some kind of geographic features. LÄS MER

 3. 3. Särdrag i projekt : utformning av ett ramverk för strukturerad projektanalys

  Författare :Lennart Ljung; Anders G. Nilsson; Peter Rönnlund; Jonas Söderlund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action research; analysis model; case study; multiproject environment; perspective; project management; project model; framework; structured project analysis SPA ; distinctive characteristics in projects; typology; aktionsforskning; analysmodell; fallstudie; multiprojektmiljö; perspektiv; projekthantering; projektledning; projektmodell; ramverk; strukturerad projektanalys SPA ; särdrag i projekt; typologi; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : En utgångspunkt för den föreliggande avhandlingen och doktorsstudien är den spridning och ökning av projektarbetsformens tillämpning, som skett sedan mitten av 1900-talet. Det har blivit allt vanligare med så kallade multiprojektmiljöer, dvs. LÄS MER

 4. 4. On Aircraft Conceptual Design : A Framework for Knowledge Based Engineering and Design Optimization

  Författare :Kristian Amadori; Petter Krus; Christopher Jouannet; Johan Ölvander; Ulf Sellgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer and systems science; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis presents a design framework where analytical tools are linked together and operated from an efficient system level interface. The application field is aircraft conceptual design. Particular attention has been paid to CAD system integration and design optimization.Aircraft design is an inherently multidisciplinary process. LÄS MER

 5. 5. The Quirky Character Camouflaged in the Conceptual Framework : A study of the financial statement user

  Författare :Liesel Klemcke; Bino Catasús; Gustav Johed; Darlene Himick; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Accounting; Financial reporting; Financial reporting conceptual framework; Financial statement user; User primacy; Regulation; Accounting profession; Fair value accounting; företagsekonomi; Business Administration;

  Sammanfattning : Much of accounting research implies that someone uses financial statements in making investment decisions, and assumes that the ones using the statements are financial analysts, investment bankers, fund managers, or the rational economic decision maker. However, these assumptions do not consider all potential investors, particularly those who have traditionally lacked access to information and technical savvy. LÄS MER