Sökning: "Anna Öhrwall Rönnbäck"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Anna Öhrwall Rönnbäck.

 1. 1. Innovation and Design Processes in Small Established Companies

  Författare :Lars Löfqvist; Lars Bengtsson; Jenny Janhager Stier; Matti Kaulio; Anna Öhrwall-Rönnbäck; Ann Öhrwall-Rönnbäck; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Innovation process; Design process; Small companies; Novelty; Context; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : This thesis examines innovation and design processes in small established companies. There is a great interest in this area yet paradoxically the area is under-researched, since most innovation research is done on large companies. LÄS MER

 2. 2. Characteristics of Production Innovation

  Författare :Lisa Larsson; Anna Öhrwall Rönnbäck; Johan Stahre; Anna Karlsson; Cecilia Warrol; Nina Edh Mirzaei; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Produktinnovation; Product Innovation;

  Sammanfattning : Today firms must maintain high levels of efficiency, quality control, customer responsiveness and speed, but even the full set of these attributes is not sufficient for sustainable competitive advantage. A further challenging requirement is to innovate successfully, not only in product development but also in production. LÄS MER

 3. 3. Assessment of newness in a production system : Experiences from the heavy duty vehicle industry

  Författare :Joel Schedin; Mats Deleryd; Mats Jackson; Jayakanth Srinivasan; Anna Anna Öhrwall Rönnbäck; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; newness; production development; product development; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Collaborative product development and IT communication infrastructures : a study in the Swedish aerospace industry

  Författare :Anna Öhrwall Rönnbäck; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Internet och internetrelaterad teknik, framför allt webbaserad, ger nya möjligheter att kommunicera mellan geografiskt spridda företag. Det här licentiatprojektet, som studerar produktutveckling av komplexa system i flygindustrin, har följande tre mål:Att studera behov av IT-stöd för kommunikation mellan parter i samarbetsprojekt inom komplex systemutveckling,Att uppskatta användningen av webbaserade kommunikationslösningar mellan parterna, ochAtt föreslå en modell för att analysera effekter av att använda internet och webbaserad kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Interorganizational IT Support for Collaborative Product Development

  Författare :Anna Öhrwall Rönnbäck; Staffan Brege; Staffan Gullander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Collaborative Product Development; Interorganizational Information Systems IOIS ; Business Relationships; Buyer-Supplier Dyads; Supplier Networks; Produktutveckling; Informationssystem; Kundkontakter;

  Sammanfattning : As product complexity increases and markets become more global, companies tend to collaborate with customers, suppliers and partners in business process activities previously carried out within a single firm. This is observed notably also in product development. LÄS MER