Sökning: "Information Retrieval"

Visar resultat 1 - 5 av 152 avhandlingar innehållade orden Information Retrieval.

 1. 1. Textual information retrieval An approach based on language modeling and neural networks

  Detta är en avhandling från Umeå : Tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Apostolos A. Georgakis; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Informatics; computer and systems science; Language modeling; Informatik; data- och systemvetenskap; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis covers topics relevant to information organization and retrieval. The main objective of the work is to provide algorithms that can elevate the recall-precision performance of retrieval tasks in a wide range of applications ranging from document organization and retrieval to web-document pre-fetching and finally clustering of documents based on novel encoding techniques. LÄS MER

 2. 2. Behovet av struktur och frihet En avhandling om situationsanpassad facilitering vid samarbetsinriktad modellering

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Hjalmarsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Borås.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; Collaboration; modeling; facilitation and situational adjustment; Samarbete; modellering; facilitering och situationsanpassning; informationssystem; information storage; retrieval systems;

  Sammanfattning : Informationssystem är resultatet av samarbete människor emellan. System designas, realiseras, testas och implementeras i de verksamheter som de ska stödja. Samarbete krävs under alla dessa steg. LÄS MER

 3. 3. Informationsstrategier och yrkesidentiteter : en studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen

  Detta är en avhandling från Borås : Valfrid

  Författare :Olof Sundin; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nurses; information storage; education; nursing research; medical informatics; information services; information retrieval; nursing; sjuksköterskor; sverige; facklitteratur; informationsförsörjning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Modern GIR Systems Framework, Retrieval Model and Indexing Techniques

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Xing Lin; KTH.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Information Retrieval; GIR; Framework; Indexing; Retrieval Model; TECHNOLOGY Information technology Other information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Övrig informationsteknik;

  Sammanfattning : Geographic information is one of the most important and the most common types of information in human society. It is estimated that more than 70% of all information in the world has some kind of geographic features. LÄS MER

 5. 5. Resource Lenient Approaches to Cross Language Information Retrieval : Using Amharic

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Atelach Alemu Argaw; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cross language information retrieval; Amharic; stemming; MRD based query translation; transliteration; named entity detection; translation term selection; sense discrimination; POS tagging; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Information Retrieval (IR) deals with finding and presenting information from a collection of documents/data that are relevant to an information need (a query) expressed by a user. Cross Language Information Retrieval (CLIR) is a subfield of IR where queries are posed in a different language than that of the document collection. LÄS MER