Sökning: "educational technology"

Visar resultat 1 - 5 av 487 avhandlingar innehållade orden educational technology.

 1. 1. Educational Software in Engineering Education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Ramon Garrote Jurado; Stockholms universitet.; Högskolan i Borås.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pedagogik; Education; Higher Education; E-learning; Learning Management Systems; Engineering Education; Educational Technology; Pedagogical Use of ICT; Staff Development; Developing Countries; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the quality of engineering education and the accessibility of education worldwide by promoting computer-enhanced teaching and learning. It uses the epistemology of John Dewey (1859-1952) and the action research methodology first advanced by Kurt Lewin (1890-1947). LÄS MER

 2. 2. Designing for added pedagogical value A design-based research study of teachers’ educational design with ICT

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Jörgen Holmberg; Stockholms universitet.; Högskolan i Gävle.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; informationssamhället; Information Society; added pedagogical value; design-based research; design framework; educational design; educational design research; EFL; ICT; teacher practice; TPACK;

  Sammanfattning : In an increasingly digitized world teachers are expected to take on the role of educational designers and use ICT to design in ways that add pedagogical value to teaching and learning. This thesis adopts a design-based research (DBR) approach to: (a) explore and contribute to the educational design processes of teachers of English as a foreign language in their efforts to use ICT for added pedagogical value, (b) examine how ICT is used in educational designs to create/contribute to what the teachers and students describe as added value and (c) explore, problematize and refine DBR as a research approach. LÄS MER

 3. 3. Talet om tekniska system förväntningar, traditioner och skolverkligheter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Claes Klasander; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological systems; education; school; subject content; text books; teachers; curriculum; technology; companion meanings; Tekniska system; undervisning; grundskola; teknikämnet; kursplaner; läromedel; lärare; ämnesinnehåll; teknik; följemeningar;

  Sammanfattning : I samhället uppmärksammas tekniken för sin ökande komplexitet och systemiska karaktär. l vilken mån avspeglar sig detta i skolans teknikämne? Denna avhandling berör undervisning om tekniska system i ett skolperspektiv, med det huvudsakliga syftet att undersöka hur undervisning om tekniska system tas upp till behandling i skolan. LÄS MER

 4. 4. Dialogues on the Net - Power structures in asynchronous discussions in the context of a web based teacher training course

  Detta är en avhandling från Holmbergs

  Författare :Annette Johnsson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; minority; cultural background; sex; ethnicity; gender; age; socio-economic; dialogicity; web based; computer based; CMC; net based; asynchronous; CSCL; teacher education; power structures; dialogues; Group work; team work; symbolic capital; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; group work;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to investigate the interaction processes that occur in group dialogues when teacher students work in small groups, using net based asynchronous dialogues to solve a problem in the area of environmental sustainability. More specifically, the interest is to determine whether students’ net based dialogues give rise to patterns of dominance/subordination similar to those observed in face-to-face situations. LÄS MER

 5. 5. Framing perceived values of education when perspectives of learning and ICTs are related

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Lars Norqvist; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; ICTs; Education; Perceived value; Dialogue; Dialogic perspective; Perceived values of learning; Perceived values of education; Learning situations; Formal education; Non-formal education; Perceived value framework; Photo interviews; Formal learning; Non-formal learning; Informal learning; Information; Communication; Technology; ICT.; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis offers dialogue about the relations between learning and Information and Communication Technologies (ICTs). The dialogue is guided by the question of how to design education to increase perceived values of learning. LÄS MER