Sökning: "ambulanssjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet ambulanssjukvård.

 1. 1. När livet skakas om : patienters och närståendes erfarenheter av hjärtstopp utanför sjukhus

  Författare :Anders Bremer; Karin Dahlberg; Lars Sandman; Gunilla Silfverberg; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hjärtstopp; ambulanssjukvård; etik; vårdvetenskap; fenomenologi; livsvärldsforskning; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : I Europa vårdar ambulanspersonal årligen cirka 300 000 människor med hjärtstopp. Ungefär en av tio överlever. Tidigare forskning har inte i någon större utsträckning berört hur överlevande patienter och närstående mår efteråt eller vilka etiska aspekter och problem som möter ambulanspersonal i dessa situationer. LÄS MER

 2. 2. Vid existensens gräns : Etiskt vårdande och professionellt ansvar vid hjärtstopp utanför sjukhus

  Författare :Anders Bremer; Lars Sandman; Karin Dahlberg; Anna T. Höglund; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; emergency medical services; ethical competence; ethics; out-of hospital cardiac arrest; lifeworld; phenomenology; professional responsibility; sudden cardiac death; Vårdvetenskap; Caring Science; out-of-hospital cardiac arrest; ambulanssjukvård; akutvård; hjärtstillestånd; Integrated Caring Science; Integrerad vårdutveckling;

  Sammanfattning : Aim: To describe and interpret patients’, family members’ and ambulance personnel’s experiences with regard to survival, attendance, and caring at cardiac arrests and deaths, and to analyze ethical conflicts that arise in relation to families and how the personnel’s ethical competence can affect caring and the ability to handle ethical problems.Method: The three interview studies were guided by a reflective lifeworld approach grounded in phenomenology and analyzed by searching for the essence of the phenomenon in two studies and by attaining a main interpretation in one study. LÄS MER

 3. 3. Prioritering vid utlarmning i prehospital vård

  Författare :Bosse Ek; Ulrica Nilsson; Birgitta Wireklint Sundström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prioritization; experiences; triage; EMD; sensitivity; specificity; ambulance nurse; larmcentral; triage; ambulanssjukvård; innehållsanalys; sensitivitet; specificitet; Nursing Science; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : It is important that ambulances are urgently directed to patients who are in need of immediate help and of quick transportation to a hospital. Because resources are limited, emergency medical dispatch centres (EMD) cannot send ambulances with high priority to all callers. The efficiency of the system is therefore dependent on triage. LÄS MER

 4. 4. Förberedd på att vara oförberedd : en fenomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård

  Författare :Birgitta Wireklint Sundström; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förberedd på att vara oförberedd : En fenomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård

  Författare :Birgitta Wireklint Sundström; Karin Dahlberg; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; experience-based knowledge; assessment; ambulance; pre-hospital; emergency; caring; caregivers; reflective lifeworld research; phenomenology.; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Wireklint Sundström, Birgitta, 2005. Prepared to be unprepared. A phenomeno-logical study of assessment with a caring approach and how it can be learned in the ambulance services. LÄS MER