Sökning: "Carina Elmqvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carina Elmqvist.

  1. 1. Akut omhändertagande i mötet mellan patienter, närstående och olika professioner på skadeplats och på akutmottagning 

    Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

    Författare :Carina Elmqvist; Linnéuniversitetet.; [2011]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring science; emergency care; emergency department; encounter; interpersonal communication; inter-professional work; lifeworld; lived experiences; patient perspective; phenomenology; pre hospital emergency care; scene of an accident; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

    Sammanfattning : Aim:  To describe and develop understanding of  the patient’s first encounter with the involved persons at the scene of an accident and at the emergency department; with a special focus on describing the meaning of emergency care of patients in these caring contexts. Method: The thesis uses a reflective lifeworld research (RLR) approach founded on phenomenological philosophy. LÄS MER